Nieuws

Van het bestuur

Inmiddels heeft u uit de krant of via de website al vernomen, dat Kees Slingerland op 30 juni jl. afscheid heeft genomen als raadslid van GroenLinks in de gemeenteraad van Hardenberg. Dinsdag 18 augustus aanvaardt Anne van den Hoek het raadslidmaatschap voor GroenLinks in de gemeenteraad van Hardenberg.

Lees verder

Mooie opbrengst afscheid Kees Slingerland

Voor de raadsvergadering van dinsdag 30 juni j.l. nam raadslid Kees Slingerland na ruim vijftien jaar officieus afscheid van de Hardenbergse raad. Tijdens en rond dat afscheid is geld ingezameld voor de Stichting Sizani, die in Zuid-Afrika projecten voor de opvang en begeleiding van tienermoeders leidt. Inmiddels is de totale opbrengst bekend en na toepassing van de verdubbeling door de Stichting 2015 kan een bedrag van € 1.740 worden overgemaakt.

Lees verder

Speciaal afscheid Kees Slingerland

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 30 juni a.s. zal raadslid Kees Slingerland officieel afscheid nemen van de Hardenbergse raad. Na de raadsvergadering is er voor iedere belangstellende de gelegenheid om Kees de hand te drukken. Na ruim vijftien jaar vindt hij het tijd worden om plaats te maken voor een jongere opvolger. Voorafgaand aan de raadsvergadering is er een afscheid met familie, raads- en collegeleden en GroenLinks-ers / -sympathisanten. In de meer dan vijftien jaar dat Kees raadslid was heeft hij vele prettige en / of bijzondere contacten gehad. Vele van de desbetreffende personen zijn uitgenodigd.

Lees verder

GroenLinks wil helderheid over miljoenenclaim NAM bij stop injectie giftig afvalwater

GroenLinks in Provinciale Staten wil helderheid van het provinciebestuur over een mogelijke miljoenenclaim door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Het provinciebestuur meldde vorige week dat zij een claim vreest wanneer zij het Kabinet verzoekt tot intrekking van de vergunning van de injectie van het giftige afvalwater. De NAM is onduidelijk over een mogelijke claim. GroenLinks Provinciaal Statenlid Robert Jansen: 'Duidelijkheid is gewenst over de door het provinciebestuur gevreesde miljoenenclaim door de NAM.’

Lees verder

Raadslid Kees Slingerland stopt

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 9 juni heb ik bekendgemaakt dat ik, Kees Slingerland, tijdens de raadsvergadering van 30 juni a.s. officieel afscheid zal nemen. Ik was het tweede raadslid van GroenLinks in de gemeente Hardenberg en maakte op 31 mei jl. precies vijftien jaar vol. Inmiddels ben ik bijna 67 jaar en vind ik het tijd worden om een stapje terug te doen ten gunste van de volgende generatie. 

Lees verder