Nieuws

GroenLinks wil frackenvrij Hardenberg

Op dinsdag 12 januari dient GroenLinks samen met de fractie van de ChristenUnie een motie in tegen toekomstige frackwerkzaamheden in Hardenberg. Maandag 5 januari jl. vond er in Den Velde deze omstreden gaswinning methode plaats. Minister Kamp heeft een motie die vraagt om de opschorting van alle frackwerkzaamheden en met een meerderheid in de Tweede Kamer was aangenomen, naast zich neergelegd. Ook in de Provinciale Staten van Overijssel is men zeer kritisch, onlangs nog werden verhelderende vragen gesteld aan het provinciaal bestuur. 

 

Lees verder

Transformatie inwoners en overheid

De zeven uur durende raadsvergadering van de gemeenteraad van Hardenberg met de nodige sanitaire stops, tijd voor een snelle hap en korte schorsingen voor onderling overleg, "tikte" naast de bestuursrapportage, begroting, Grondexploitatie ook de ter inzage legging van de MER en conceptvoorstel voor windmolenpark De Veenwieken en verzoek om extra geld ten behoeve van de drie decentralisaties af.

 

Lees verder

Fact check eigen bijdragen WMO

Fractievoorzitter Anne van den Hoek doet de fact check over de eigen bijdragen WMO in de gemeente Hardenberg. Er zijn zorgen over de hoogte van de eigen bijdragen en gevolgen van het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De fractie van GroenLinks Hardenberg heeft vertrouwen in de antwoorden die de gemeente heeft verstrekt, maar wil graag de vinger aan de pols houden. Mocht blijken dat er toch individuele gevallen zijn waarbij mensen tussen wal en schip dreigen te vallen en niet in staat zijn de eigen bijdragen te betalen dan zal onze fractie hierover scherpe vragen stellen aan het college.

Lees verder

Machteloos en beschaamd

Vanaf 2 oktober jl. is er in gemeente Hardenberg een crisisopvang locatie ingericht voor asielzoekers in de Evenementenhallen. Met man en macht is er het klokje rond gewerkt om dit tot stand te brengen voor ruim 255 mensen. Zaterdagmiddag 3 oktober mochten fractievoorzitters van de politieke partijen een werkbezoek afleggen en met eigen ogen zien wat een crisisopvang nu werkelijk is. Anne van den Hoek vertelt over dit werkbezoek.

Lees verder

GroenLinks stemt in met de komst van Asiel Zoekers Centrum op de Heemserpoort

De kogel is eindelijk door de kerk, of beter gezegd door de Heemserpoort, er komt een AZC met opvangcapaciteit voor 700 mensen, met een extra buffer voor 50 noodopvangplaatsen. In tegenstelling tot alle andere politieke partijen heeft GroenLinks gekozen voor menselijke waarden en is hierdoor ver weg gebleven van polarisatie, discussie over aantallen en “kwaliteitsnormen”.

Lees verder

Uitzending gemist?

Vrijdag 21 augustus jl. gaf kersvers fractievoorzitter Anne van den Hoek een radio interview bij NOOS FM. Tijdens het interview stelt Anne zich voor en wordt de actualiteit in de gemeente Hardenberg, o.a. het asielzoekerscentrum, besproken. Uitzending gemist? U kunt het interview hier terugluisteren.