Verbazing over aanstellen voormalig wethouder als adviseur nieuwe college

In een raadsbrief stond te lezen welke wethouder bestuurlijk belast zou worden met het ontvlechten van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH). Het is goed dat daar duidelijkheid over is, dit gaat immers een van de grootste opgaven worden in de komende periode. Er staat echter ook ‘’met het oog op de historische dossierkennis heeft het college voormalig wethouder Prinsse gevraagd het onderhandelingsteam vooralsnog te blijven adviseren’’

 

Dit roept wel vragen op. Het is logisch als een voormalig wethouder beschikbaar is voor vragen. Maar door dit zo te verwoorden lijkt er wel sprake te zijn van een meer inhoudelijke taak. Zo bleek ook toen fractievoorzitter Boshove gebeld werd door een journalist die wist dat de voormalig wethouder ook al onderhandelingen had gedaan met Ommen, en dat dit ook zo verder zou gaan. Het is op dit moment onduidelijk of dit een betaalde functie is, we hopen dat hier duidelijkheid over gaat komen. GroenLinks weet dat er schriftelijke vragen komen van andere oppositiepartijen en dat deze inmiddels al verstuurd zijn. Wij zullen die aanvankelijk afwachten, immers iedereen zal met dezelfde vragen zitten. 

Als er teveel historische dossierkennis is om over te dragen is er wel iets verkeerd gegaan. Het voormalige college wist dat het de taken moest overdragen en het nieuwe college wist ook voor welke opgaven zij zouden komen te staan. Fractievoorzitter Boshove: ‘’Ik kan me voorstellen dat er ook enorme historische dossierkennis bestond rondom bijvoorbeeld infrastructuur, duurzaamheid en het basisinkomen ik hoop toch niet dat met het stoppen van de vorige wethouders ook het geheugen van het gemeentebestuur is verdwenen’’ 

De coalitie bestaat uit 25 van de 33 zetels, en draagt deze wethouders voor. Dan moeten zij toch ook onze grootste dossiers het hoofd kunnen bieden. Zo is de schijn dat een voormalig wethouder nog betrokken blijft als een soort schaduw-wethouder. Dat zal toch niet de bedoeling zijn. Ongetwijfeld zal hier nog meer over gezegd en geschreven worden. GroenLinks zal hier kritisch op blijven. Het college zou dit dossier zelf moeten dragen, zonder een oud-bestuurder een dergelijke positie te geven. Zo lijkt het alsof de voormalig wethouder nog steeds aan de touwtjes trekt. Dat kan niet de bedoeling zijn. Voor een nieuw college hoort ook deze taak erbij.