Nieuws

''Anders''

Op woensdag 11 oktober, Coming Out Day, ging deze bijzondere film in Emmen in première. “Anders” vertelt het verhaal over een jonge Drentse transgender, zijn gevoelens, de uitdagingen, de moeizame weg naar acceptatie en jezelf durven te zijn. Een indrukwekkende film die de 400 bezoekers zo raakte dat het een lange tijd stil bleef in de zaal.

Lees verder

Reactie GroenLinks Hardenberg op regeerakkoord: Integratiebeleid Rutte III is schending van rechten vluchtelingen

“Gemeenten innen de zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand gedurende de eerste twee jaar en de nieuwkomer ontvangt deze voorzieningen en begeleiding in natura met leefgeld.”

Als het kabinet Rutte III dan toch bezig is waarom dan niet gelijk een speciale stad alleen voor statushouders? We hebben nog leegstaande panden in de Koloniën van Weldadigheid. Beter nog, laten we de mensen gelijk bij binnenkomst chippen en door een bodyscan halen. Indien de geschatte medische zorgkosten hoger zijn dan bijvoorbeeld € 100.000,00 sturen we ze gewoon terug.

Alle gekheid op een stokje, dit beleid is mensonterend en in strijd met democratie, gelijkheidsbeginsel, humaan asielbeleid en simpelweg goed fatsoen!
Dit beleid bevordert op geen enkele manier integratie of enige kans op werk en een waardevol bestaan voor statushouders in Nederland.

Lees verder

Hardenberg schaliegasvrije gemeente!

GroenLinks is al jaren bezig om de gemeente Hardenberg zich uit te laten spreken voor een schaliegasvrije gemeente. De aanhouder wint in dezen: De Hardenbergse gemeenteraad heeft dinsdagavond 8 maart de gemeente Hardenberg schaliegasvrij verklaard. 

Lees verder

GroenLinks wil frackenvrij Hardenberg

Op dinsdag 12 januari dient GroenLinks samen met de fractie van de ChristenUnie een motie in tegen toekomstige frackwerkzaamheden in Hardenberg. Maandag 5 januari jl. vond er in Den Velde deze omstreden gaswinning methode plaats. Minister Kamp heeft een motie die vraagt om de opschorting van alle frackwerkzaamheden en met een meerderheid in de Tweede Kamer was aangenomen, naast zich neergelegd. Ook in de Provinciale Staten van Overijssel is men zeer kritisch, onlangs nog werden verhelderende vragen gesteld aan het provinciaal bestuur. 

 

Lees verder

Transformatie inwoners en overheid

De zeven uur durende raadsvergadering van de gemeenteraad van Hardenberg met de nodige sanitaire stops, tijd voor een snelle hap en korte schorsingen voor onderling overleg, "tikte" naast de bestuursrapportage, begroting, Grondexploitatie ook de ter inzage legging van de MER en conceptvoorstel voor windmolenpark De Veenwieken en verzoek om extra geld ten behoeve van de drie decentralisaties af.

 

Lees verder

Fact check eigen bijdragen WMO

Fractievoorzitter Anne van den Hoek doet de fact check over de eigen bijdragen WMO in de gemeente Hardenberg. Er zijn zorgen over de hoogte van de eigen bijdragen en gevolgen van het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten. De fractie van GroenLinks Hardenberg heeft vertrouwen in de antwoorden die de gemeente heeft verstrekt, maar wil graag de vinger aan de pols houden. Mocht blijken dat er toch individuele gevallen zijn waarbij mensen tussen wal en schip dreigen te vallen en niet in staat zijn de eigen bijdragen te betalen dan zal onze fractie hierover scherpe vragen stellen aan het college.

Lees verder

Pagina's