Nieuws

GroenLinks wil weten hoeveel omwonenden van het kanaal schade hebben

GroenLinks heeft op 17 oktober aan het college van B&W vragen gesteld over gevolgen van werkzaamheden die zijn verricht aan het kanaal Almelo -  De Haandrik. Nadat in 2009 de Provincie besloot om het kanaal op te waarderen hebben er diverse werkzaamheden plaatsgevonden. Het kanaal is uitgebaggerd, er zijn grauwankers geplaatst en langs de oevers zijn damwanden in- en uitgetrild. De werkzaamheden zijn al enige jaren geleden afgerond.

Sommige aanwonenden van het kanaal hebben als gevolg van deze werkzaamheden schade aan de woningen ondervonden. Zoals scheuren, verzakkingen en water in de kelders. Het vergoeden van de schades bleek bijzonder moeizaam, niet in de laatste plaats door de vele betrokken overheden, organisaties en bedrijven.

 

Lees verder

Stijn Jager schaduwfractielid voor GroenLinks

Stijn Jager zal dinsdag 16 oktober geïnstalleerd worden als schaduwfractielid voor GroenLinks Hardenberg. Hij mag daarna in de meningsvormende vergaderingen het woord voeren voor GroenLinks. Stijn was al langer betrokken bij GroenLinks binnen de steunfractie maar nu krijgt hij ook een formele rol en kan hij zelf de GroenLinks standpunten naar voren brengen. Zo kunnen we een sterk GroenLinks geluid in Hardenberg laten horen. 

Lees verder

Onaangenaam verrast door een nieuw hoofdstuk in het gaswinningsdossier

Woensdag 4 juli werd onze fractie op de hoogte gesteld van een nieuw hoofdstuk in het gaswinningsdossier. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft bekendgemaakt dat het ontwerp instemmingsakkoord klaar is en van 5 juli tot 15 augustus ter inzage ligt. Dit is tegen alle afspraken in. EZK gaf in een informatiesessie in januari nog aan dat het de terinzagelegging niet tijdens de zomerperiode zou plaatsvinden. Mei was het streven, toen dat niet gehaald werd zou het na de zomervakantie komen. Nu blijkt dit toch het geval te zijn. Hiermee loopt het vertrouwen in het ministerie wederom een deuk op. Afspraken worden niet nagekomen en als gemeente lijken we wederom buitenspel te zijn gezet. Het College geeft haar frustratie in een brief aan de raad duidelijk aan. GroenLinks waardeert de reactie van het College en is tevreden over het voornemen om de teleurstelling over het proces kenbaar te maken aan de minister.

Lees verder

Verbazing over aanstellen voormalig wethouder als adviseur nieuwe college

In een raadsbrief stond te lezen welke wethouder bestuurlijk belast zou worden met het ontvlechten van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (BOH). Het is goed dat daar duidelijkheid over is, dit gaat immers een van de grootste opgaven worden in de komende periode. Er staat echter ook ‘’met het oog op de historische dossierkennis heeft het college voormalig wethouder Prinsse gevraagd het onderhandelingsteam vooralsnog te blijven adviseren’’

 

Lees verder

Hardenberg sluit zich aan bij de statiegeldalliantie

In de raadsvergadering van dinsdag 5 juni 2018 is een motie aangenomen die oproept om Hardenberg aan te laten sluiten bij de statiegeldalliantie. Hiermee geven we een signaal af naar politiek Den Haag om ook statiegeld op blikjes en flesjes in te voeren. Hiermee kan het zwerfafval terug worden gedrongen en kunnen we werken aan een schoner en duurzamer Hardenberg en Nederland.

Lees verder

Pagina's