Cookies

We gebruiken functionele en analytische cookies om de inhoud en functionaliteiten van deze website, zoals video's, aan te bieden en om statistieken te verzamelen. Uit deze cookies zijn nooit persoonlijke gegevens te herleiden. We gebruiken geen tracking cookies. Lees meer en stel voorkeuren in.

Dierenwelzijn

Dierenwelzijn

Dieren verdienen een goede behandeling. GroenLinks wil van Hardenberg een mens- en diervriendelijke gemeente maken!

Lees meer

Diversiteit

De gemeente draagt bij aan het thuisgevoel van iedereen in Hardenberg; ongeacht afkomst, geslacht, beperking, levensovertuiging of seksuele voorkeur.

Lees meer
Milieu

Eerlijk eten

Hoe natuurlijk en eerlijk is ons voedsel? GroenLinks wil dat Hardenberg vooroploopt in bewustwording en de concrete ontwikkeling die laat zien dat het...

Lees meer
Milieu

Energie, Klimaat en Milieu

Hardenberg wordt een schone en gezonde gemeente waar afval wordt beschouwd als een grondstof.

Lees meer

Groen, zorgzaam en eerlijk

Stel je voor… dat we in Hardenberg écht eerlijk delen: een betaalbare woning voor iedereen, werk voor iedereen, goede zorg voor iedereen. GroenLinks kiest...

Lees meer

Hardenberg Internationaal

De wereld houdt niet op bij de gemeentegrens van Hardenberg. We dragen ons steentje bij aan een eerlijke en duurzame wereld.

Lees meer

Inkomen en Uitkering

Een inkomen is voor iedereen noodzakelijk. Wie daar zelf niet in kan voorzien, wordt ondersteund door de gemeente.

Lees meer

Jeugdbeleid

GroenLinks staat voor positief jeugdbeleid: door jongeren uit te dagen op wat ze kunnen en willen, werken zij zelf aan hun welzijn en aan hun toekomst.

Lees meer

Kunst en Cultuur

Kunst en cultuur helpen mensen zich creatief, kritisch en buiten de kaders te ontwikkelen. Het stimuleert de leefbaarheid. Juist in een tijd van crisis is...

Lees meer
Natuur

Natuur, Groen, Wonen en Recreëren

GroenLinks staat voor ecologische duurzaamheid en wij willen het milieu zo min mogelijk belasten en zo zuinig mogelijk omgaan met de beschikbare natuurlijke...

Lees meer
Onderwijs

Onderwijs

GroenLinks heeft een "Actieplan Duurzame en Groene Scholen" wat hieronder verder wordt toegelicht. In dit Actieplan wordt rekening gehouden met de...

Lees meer
Hardenberg.png

Onze toekomst bouwen we samen - verkiezingsprogramma 2018-2022

Het verkiezingsprogramma 2018-2022

Lees meer