GroenLinks kamerlid Liesbeth van Tongeren stelt vragen aan de minister over gaswinningsplan Hardenberg

In navolging van de publicaties over het gaswinningsplan dat de NAM heeft ingediend heeft GroenLinks kamerlid Liesbeth van Tongeren schriftelijke vragen aan de minister gesteld. De fractie van GroenLinks Hardenberg is blij dat we kunnen rekenen op de steun van onze Kamerleden. Samen kunnen we een vuist maken tegen de NAM en haar gaswinningsplan.

Schriftelijke vragen van het lid Van Tongeren (GroenLinks) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat over het bericht ‘NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel’ (De Stentor, 4 januari 2018).

  1. Bent u bekend met het bericht ‘NAM waarschuwt voor aardbevingen in Overijssel’?
  2. Heeft er een informatiebijeenkomst in Hardenberg plaatsgevonden over het nieuwe gaswinningsplan? Zo nee, waarom niet?
  3. Wat was de reden dat de informatiebijeenkomst over de winningsplannen in Hardenberg gepland destijds afgelast was?
  4. Hoe kan het dat de gemeente Hardenberg aangeeft dat zij niet op de hoogte was van dit nieuwe winningsplan en dat de gemeente niet in een vroeger stadium betrokken bij dit proces? Hoe kan het dat de NAM aangeeft te willen gaan fracken, terwijl de gemeenteraad Hardenberg heeft uitgeroepen tot frackvrije gemeente?
  5. Krijgen de provincie, de gemeente en het waterschap alsnog de gelegenheid om een advies te geven, zoals afgesproken is met de invoering van de nieuwe Mijnbouwwet?
  6. Op welke wijze worden de frack-chemicaliën en het afvalwater opgevangen en afgevoerd zodat die niet in het milieu terechtkomt? Als de gebruikte chemicaliën naar een verwerkingsbedrijf worden afgevoerd, in welk bedrijf is dat in het verleden verwerkt?
  7. Wat is de stand van zaken in het conflict tussen de NAM en SodM over de overschrijding van de gaswinning in Hardenberg?
  8. Geldt voor Overijssel de omgekeerde bewijslast, zoals in Groningen? Zo nee, waarom is dat onderscheid?
  9. Bent u bereid een nulmeting te laten uitvoeren voor alle gebouwen in het omringende gebied als de gaswinning doorgaat? Hoe kijkt u aan tegen een schadefonds en een onafhankelijke schaderegeling voor de gaswinning in Overijssel?

De fractie van GroenLinks Hardenberg is benieuwd naar de beantwoording van de minister. Natuurlijk blijven wij ons inzetten tegen de verlening van de gaswinning.