Geen coalitie of oppositie wanneer het gaat over de gaswinningsplannen van de NAM

Afgelopen woensdag 24 januari kwamen voor het eerst de gemeenteraad van Hardenberg, provinciale staten Overijssel, ministerie van Economische zaken en Klimaat, Staattoezicht op de Mijnen (SodM) en de NAM bijeen. Het ministerie, SodM en de NAM kwamen de raads- en Statenleden bijpraten over de voorgenomen gaswinningsplannen van de NAM op de Hardenbergse gasvelden.

 

Een unieke bijeenkomst waarin, door veel uitleg over de technische onderbouwing waarom het allemaal wel meevalt, gepoogd werd de kritische vragen en zorg van de raads- en Statenleden weg te nemen. De fractie van GroenLinks is echter niet onder de indruk.

Zolang het advies van de gemeente en provincie door de minister naast zich neer gelegd kan worden en het onvoldoende duidelijk is hoe zwaar de maatschappelijke effecten mee tellen zijn wij niet gerust over de uiteindelijke beslissing.
Daarnaast is er geen schadeprotocol vastgesteld voor de kleine gasvelden waar ook de Hardenbergse gasvelden onder vallen. Een slechte zaak vinden wij. Als er in de toekomst schade is dan moeten de slachtoffers bewijzen dat het komt door de gaswinning.

GroenLinks is van mening dat de voltallige raad van Hardenberg het opnieuw het college doormiddel van een motie een aantal opdrachten mee moet geven.

1. Wij willen de verleningen van 13 jaar gaswinning activiteiten van de NAM niet.
2. Wij willen geen hydraulische stimulatie m.b.t. de gaswinning.
3. Wij willen geen productieverhoging van de huidige gaswinning.

Wethouder René de Vent heeft positief op ons voorstel gereageerd en ziet een dergelijke motie graag komen.

Over de gaswinningsplannen van de NAM bestaan er wat GroenLinks betreft geen coalitie- of oppositiepartijen en zijn wij één partij, één front die opkomt voor de veiligheid van onze inwoners en onze natuur en milieu in bescherming neemt.