Garantie schadedekking wankel

De fractie van GroenLinks Hardenberg gaat op 6 februari as vragen stellen aan het college van Hardenberg over de tegenstrijdige en verontrustende berichten in de media over de schadedekking van de NAM en Shell. (NOS en AD 27 januari)

Afgelopen dinsdag 24 januari werd, tijdens de gemeenschappelijke bijeenkomst van gemeenteraad, PS, SodM, NAM en ministerie van EZ, duidelijk uitgesproken door de NAM dat het schadeprotocol voor de kleine gasvelden nog niet is vastgesteld. De coalitiepartijen van gemeente Hardenberg geven aan in hun persbericht diezelfde dag dat dat nu juist hun grootste zorg is.

Wij delen die zorg van de coalitie maar zien veel liever dat de schade per definitie voorkomen wordt. Aldus Van den Hoek, fractievoorzitter GroenLinks Hardenberg. De tegenstrijdige berichten in de media maken de garantie dat er nu voor Groningen en misschien in de toekomst voor Hardenberg een goede regeling komt wankelt. Dat is absoluut een ongewenste situatie. Wij hebben altijd gepleit dat voorkomen beter is dan genezen!

De maatschappelijke effecten zijn groot, de eerdere berichten over mogelijke trillingen en bevingen hebben voor veel onrust gezorgd en berichten dat de geldkraan dicht gaat voor de schadeloosstelling dragen niet bij in het vertrouwen dat het goed komt.

De fractie van GroenLinks wil antwoorden van het college of zij deze zorg delen en of dit invloed heeft bij het opstellen van het adviesrapport met betrekking tot de nieuwe gaswinningsplan van de NAM op Hardenbergs grondgebied. Ook willen wij dat het college alvorens het adviesrapport op te stellen eerst helderheid geeft omtrent de mediaberichten richting de raad en de inwoners.