Raadslid Anne van den Hoek neemt afscheid van de raad.

Vanavond, 17 april 2018, heeft raadslid en fractievoorzitter Anne van den Hoek haar afscheid bekend gemaakt in de Hardenbergse raad. Romano Boshove zal haar opvolgen. Hier kunt u de persoonlijke uitleg van Anne lezen zoals ook verstuurd is aan de GroenLinks leden.

U als trouwe leden van GroenLinks wilde ik als eerste op de hoogte stellen van het feit dat ik vanavond, dinsdag 17 april 2018 om 19.00 uur bekend maak dat ik afscheid neem van de gemeenteraad van Hardenberg.

Zoals sommigen van u weten ben ik initiatiefnemer van het project InBeeld en besteed ik naast mijn raadswerk veel tijd aan dit project om het te doen slagen. In de afgelopen weken zijn er ontwikkelingen rondom mijn project die veel tijd van mij gaan vragen. Door InBeeld kan ik een bijdrage leveren aan de ondersteuning van mensen met een afstand tot de maatschappij of werk om weer gelijkwaardig en respectvol deel te nemen aan de samenleving. Een ideaal dat naadloos aansluit bij mijn GroenLinks hart.

In de afgelopen twee jaar was het lastig om raadswerk te combineren met mijn werkzaamheden bij InBeeld, ook om elke schijn van belangenverstrengeling te vermijden. Het was dan ook een lastige tijd waarin ik veelvuldig heb geworsteld met mijn verschillende petten. Dankzij de onvoorwaardelijke steun van een fantastische fractie en dito bestuur ben ik in staat geweest om integer, dicht bij mijzelf en bij de idealen van GroenLinks te blijven.

Naast bovenstaande zijn er ook veranderingen in mijn privéleven die mijn aandacht vragen. Afgelopen zomer ben ik gescheiden en heb ik fulltime de zorg van onze 4 kinderen gekregen. Mijn taken als alleenstaande moeder, initiatiefnemer van InBeeld en het raadswerk zijn niet meer te combineren en vragen om een heldere en duidelijke keuze die recht doet aan alle betrokkenen.

De fractie en het bestuur van GroenLinks Hardenberg hebben in een zorgvuldig, open en eerlijk gesprek samen met Romano en mijzelf gekozen voor Romano als mijn opvolger. Dit vertrouwen in Romano die wij in gezamenlijkheid hebben uitgesproken geeft mij rust en vertrouwen voor de toekomst.

Romano zal met de steun van de fractie en bestuur inhoud geven aan het GroenLinks geluid in de gemeenteraad van Hardenberg en zich richten op een toekomstbestendig beleid waarin groen en links hand in hand gaan. Onze toekomst die bouwen we samen.

Ik wil u hartelijk bedanken voor uw steun en uw vertrouwen in de afgelopen jaren die u in mij heeft gehad, en hoop dat u begrip hebt voor mijn beslissing. Voor wie dat wil, ben ik uiteraard altijd bereikbaar om de nodige toelichting te teven.

Anne van den Hoek