Onaangenaam verrast door een nieuw hoofdstuk in het gaswinningsdossier

Woensdag 4 juli werd onze fractie op de hoogte gesteld van een nieuw hoofdstuk in het gaswinningsdossier. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft bekendgemaakt dat het ontwerp instemmingsakkoord klaar is en van 5 juli tot 15 augustus ter inzage ligt. Dit is tegen alle afspraken in. EZK gaf in een informatiesessie in januari nog aan dat het de terinzagelegging niet tijdens de zomerperiode zou plaatsvinden. Mei was het streven, toen dat niet gehaald werd zou het na de zomervakantie komen. Nu blijkt dit toch het geval te zijn. Hiermee loopt het vertrouwen in het ministerie wederom een deuk op. Afspraken worden niet nagekomen en als gemeente lijken we wederom buitenspel te zijn gezet. Het College geeft haar frustratie in een brief aan de raad duidelijk aan. GroenLinks waardeert de reactie van het College en is tevreden over het voornemen om de teleurstelling over het proces kenbaar te maken aan de minister.

De gemeente heeft het ontwerp instemmingsakkoord nog niet ontvangen en daar kunnen we inhoudelijk dus nog niet op reageren. We hopen dat dit snel binnenkomt zodat we kennis kunnen nemen van de inhoud en indien nodig vervolgstappen kunnen zetten. Wanneer de Minister niet aan de kaders die de gemeente, de provincie en het waterschap gezamenlijk hebben aangegeven wil voldoen is een zienswijze noodzakelijk. Gelukkig ziet het College dit niet anders. 

De kaders die de gemeente heeft aangegeven zijn de dat de looptijd tot maximaal 2025 is, dus niet tot 2033. En ook dat er een volumeplafond vastgesteld gaat worden. Dit om te voorkomen dat de NAM in een korte periode de productie opschroeft. Ook wil de gemeente een onafhankelijk schadeprotocol en dat zodra er bodemdaling of trillingen optreden de gaskraan dichtgaat. Het laatste punt was dat er actieve en effectieve communicatie door EZK en de NAM met de inwoners en de gemeente plaatsvindt. Het laatste is nu al mislukt, het ministerie communiceert niet, het doet slechts mededelingen. 

GroenLinks Hardenberg blijft scherp op dit dossier en heeft al verbinding gezocht met onze fracties in de Overijsselse Staten en in de Tweede Kamer. Wij willen helemaal geen gaswinning maar als het dan toch gebeurt moeten we op kunnen komen voor onze belangen. Hierin worden we door het gebrek aan communicatie en het niet nakomen van afspraken weer dwars gezeten.

In de algemene beschouwing afgelopen dinsdag gaf fractievoorzitter Boshove aan: ‘’Deze raad heeft de afgelopen jaren gestreden tegen gaswinningsplannen en heeft haar ondergrond beschermd. Dit moest soms door een signaal af te geven naar Den Haag. Dit zullen we moeten doorzetten, want ook dat is de rol van de raad.’’ Niet wetend dat het ontwerp instemmingsakkoord de volgende dag naar ons toe zou komen. 

 

Update 6 juli 

Inmiddels heeft GroenLinks ook kennis genomen van de inhoud van het stuk van het ministerie. Wij zijn zeer teleurgesteld dat het ministerie de NAM toch toe wil staan gas te winnen tot 2033. Dit gaat tegen de adviezen van de provincie en de gemeente in. We verwachten dan ook niet anders dan dat het college met een zienswijze komt.