Stijn Jager schaduwfractielid voor GroenLinks

Stijn Jager zal dinsdag 16 oktober geïnstalleerd worden als schaduwfractielid voor GroenLinks Hardenberg. Hij mag daarna in de meningsvormende vergaderingen het woord voeren voor GroenLinks. Stijn was al langer betrokken bij GroenLinks binnen de steunfractie maar nu krijgt hij ook een formele rol en kan hij zelf de GroenLinks standpunten naar voren brengen. Zo kunnen we een sterk GroenLinks geluid in Hardenberg laten horen. 

Stijn zit in de afstudeerfase van zijn studie Ruimtelijke Ordening en Planologie.
Zijn taken binnen de Hardenbergse gemeentepolitiek sluiten naadloos aan op zijn toekomstige werkzaamheden.
Naast zijn enthousiasme maakt ook zijn vakkennis hem uitermate geschikt voor het werk in de raad van Hardenberg. Bovendien is hij sociaal, begaan met de kwetsbaren in de samenleving en gedreven door aandacht voor de transitie naar duurzaamheid.
Hij heeft een sterke wil om zijn doel(en) te bereiken en hij is een realistische denker. Stijn is ook nauw betrokken geweest bij het project Bouw Je Eigen Buurt. Hij blijft actief in gesprek met de inwoners. Onze toekomst bouwen we samen. 

Tijdens de raadsvergadering van 16 oktober zal de installatie plaatsvinden. De vergadering begint om 19:00 u bent natuurlijk van harte welkom.