Reactie GroenLinks Hardenberg op regeerakkoord: Integratiebeleid Rutte III is schending van rechten vluchtelingen

“Gemeenten innen de zorgtoeslag, huurtoeslag en bijstand gedurende de eerste twee jaar en de nieuwkomer ontvangt deze voorzieningen en begeleiding in natura met leefgeld.”

Als het kabinet Rutte III dan toch bezig is waarom dan niet gelijk een speciale stad alleen voor statushouders? We hebben nog leegstaande panden in de Koloniën van Weldadigheid. Beter nog, laten we de mensen gelijk bij binnenkomst chippen en door een bodyscan halen. Indien de geschatte medische zorgkosten hoger zijn dan bijvoorbeeld € 100.000,00 sturen we ze gewoon terug.

Alle gekheid op een stokje, dit beleid is mensonterend en in strijd met democratie, gelijkheidsbeginsel, humaan asielbeleid en simpelweg goed fatsoen!
Dit beleid bevordert op geen enkele manier integratie of enige kans op werk en een waardevol bestaan voor statushouders in Nederland.

De gemiddelde statushouder in de afgelopen 3 jaar heeft minimaal 5 AZC’s van binnen gezien voordat ze toegewezen worden aan een gemeente. Eenmaal aangekomen in hun nieuwe stad/dorp krijgen ze een woning, uitkering en direct een lening. Mensen starten hun nieuwe leven met schulden. Voor de inrichting van hun huis, kosten voor gezinshereniging én voor de inburgeringscursussen en/of vervolgopleidingen. En diegenen die jonger zijn dan 30 jaar krijgen een studieschuld, want zij kunnen beter via DUO een studiefinanciering aanvragen dan een uitkering omdat dat goedkoper is voor de gemeenten.

Inburgeringscursussen en taallessen zijn door het vorige kabinet Rutte II, zo liberaal als ze zijn, vrijgegeven aan de commerciële markt. Geen wonder dat minder dan 20% slaagt voor het inburgeringsexamen. Controle over de kwaliteit is ver te zoeken en overal in Nederland ontstaan initiatieven van inwoners om hun nieuwe buren te ondersteunen bij hun integratie en taalontwikkeling. Mooi zeggen ze dan, de samenleving is betrokken! Maar is het alleen maar mooi, die goedbedoelde inzet, of is het ook een teken dat de overheid misschien iets niet goed doet?

Het woud aan regels dat de gemiddelde Nederlander niet begrijpt wordt stelselmatig uitgestort over onze nieuwe Nederlanders, alle vrijwilligers en organisaties. En eens in de zoveel jaar komt er weer een nieuw beleid. Zo gelden er verschillende regels voor verschillende groepen waarbij datum van statusverlening leidend is. En vergist u zich niet, iedereen met een uitkering heeft te maken met dezelfde wetten en regels ongeacht of je Nederlander of statushouder bent. Daar gaat het gelijkheidsbeginsel ook over. Als wij dit toestaan voor deze kwetsbare groep mensen welke groep is dan de volgende?

GroenLinks had groot gelijk om uit de formatieonderhandelingen te stappen. Als dit beleid het resultaat is van compromissen sluiten dan is onze plaats in de oppositie!