De lijst van GroenLinks Hardenberg is bekend

Vanavond, 7 december 2017, is de kandidatenlijst GroenLinks vastgesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. 

Door de leden is unaniem Anne van den Hoek, huidige fractievoorzitter, gekozen als lijsttrekker. Hiermee is het vertrouwen uitgesproken in het beleid dat zij heeft gevoerd in de afgelopen periode en zal dit beleid de komende raadsperiode onder haar leiding worden voortgezet.

De kandidatenlijst bestaat uit jonge talenten, ervaren raadsleden en een grote diversiteit.

GroenLinks Hardenberg geeft met deze kandidatenlijst blijk van gezonde ambitie en streeft naar winst in de komende verkiezingen. Het verkiezingsprogramma bestaat uit 3 thema’s: Gelijke kansen, Onze leefomgeving en Kracht van de inwoners. Deze thema’s zijn gekoppeld aan de top 3 van de kandidatenlijst.

Naast lijsttrekker Anne van den Hoek staat Romano Boshove (21 jaar) op de tweede plaats, Sonja Rasenberg op de derde plaats en Stijn Jager (25 jaar) staat als vierde op de lijst. De gezonde verdeling tussen man/vrouw en de combinatie van ervaring en jong talent geeft de fractie in ruime mate de dynamiek en creativiteit die het nodig heeft om de veranderende tijden en complexe dilemma’s het hoofd te bieden.

Aanvullende informatie over onze kandidaten:

 1. Anne van den Hoek: is de afgelopen twee jaar raadslid geweest namens GroenLinks  en heeft haar sporen al verdiend in de Hardenbergse politiek. Onder haar leiding is GroenLinks in getal en kracht gegroeid en ze zal het nieuwe GroenLinks-team ook in de komende vier jaar stimuleren om een belangrijke factor te blijven in de gemeentepolitiek.
 2. Romano Boshove: is een bijna afgestudeerde bedrijfseconoom met een linkse ziel. Hij is sterk maatschappelijk betrokken en kwam daarmee het afgelopen jaar ook in het landelijk nieuws met zijn boodschap rondom discriminatie. Hij wil zich inzetten voor werkgelegenheid, economie en een serieuze rol van jongeren in de gemeentepolitiek.
 3. Sonja Rasenberg: is oud-raadslid in de gemeente Hardenberg en pakt deze passie weer op.  Haar kennis van zaken omtrent ruimtelijke ordening, waterhuishouding en klimaatadaptatie zal een belangrijke aanvulling zijn in het team van GroenLinks.
 4. Stijn Jager: is een bijna afgestudeerde planoloog en wordt gedreven door aandacht voor duurzaamheid. Daarin combineert hij een groene met een economische agenda, die ook in het programma van GroenLinks prominent aanwezig is.  Een bevlogen, maar realistisch denker die een deel van zijn toekomst zoekt in de GroenLinkse politiek.
 5. Folke Meijer: is een oude rot in de politiek vanuit zijn oorspronkelijke PSP-achtergrond. Hij is een strategisch denker en volgt al jaren het politieke bedrijf in Hardenberg. Met zijn journalistieke achtergrond is hij een aanwinst.
 6. Eveline van Wijngaarden: is een jonge vrouw, moeder van twee kinderen, die vanuit sociale bewogenheid zich inzet voor de zwakkeren in onze samenleving. Zij wil heel graag werken aan een socialer Hardenberg en past daarmee prima in onze lijst.
 7. Zia Ashkrez: woont sinds ruim vijftien jaar in Nederland na gevlucht te zijn vanuit Afghanistan. Hij wil zich voor in de Hardenbergse politiek met name inzetten voor een goede integratie van vluchtelingen.
 8. Lubna Abdul: is ondernemer in Dedemsvaart en winnares van de Overijsselse vrijwilligersprijs 2017. Haar succes als ondernemer wil ze overdragen op startende ondernemers, waaronder de vluchtelingen waarvoor zij zich inzet als vrijwilliger.
 9. Eef Diteweg: is oud-raadslid van GroenLinks en kunstenaar in Dedemsvaart. Hij wil zijn diensten en netwerk graag ten dienste stellen van de Hardenbergse fractie.
 10. Jan Smits: is een gepensioneerd lerarenopleider uit Balkbrug. Hij heeft met kracht gewerkt aan een dorpsvisie voor Balkbrug, samen met de Coalitie Balkbrug2025. Die club is ook Bestuurlijk Experiment in Overijssel en voorbeeld voor de ontwikkeling van kleinere kernen in de gemeente en daarbuiten.
 11. Kees Slingerland: gekend en gewaardeerd oud-raadslid van GroenLinks in Hardenberg en momenteel werkzaam als Statenlid bij de provincie Overijssel.