GroenLinks wil frackenvrij Hardenberg

Op dinsdag 12 januari dient GroenLinks samen met de fractie van de ChristenUnie een motie in tegen toekomstige frackwerkzaamheden in Hardenberg. Maandag 5 januari jl. vond er in Den Velde deze omstreden gaswinning methode plaats. Minister Kamp heeft een motie die vraagt om de opschorting van alle frackwerkzaamheden en met een meerderheid in de Tweede Kamer was aangenomen, naast zich neergelegd. Ook in de Provinciale Staten van Overijssel is men zeer kritisch, onlangs nog werden verhelderende vragen gesteld aan het provinciaal bestuur. 

 

Zolang er geen duidelijkheid is over de negatieve effecten op het milieu en grondwater is het belangrijk om een helder en duidelijk signaal te geven richting Provinciale Staten, de Tweede Kamer en aan het Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie. De Provincie Groningen heeft dit gedaan met betrekking tot fracken in Saaksum. En met succes, het fracken is opgeschort.

Het is tijd om op te komen voor de inwoners van Den Velde. Wie neemt de verantwoordelijkheid wanneer blijkt dat fracken wel schadelijk is? Mea culpa is dan niet goed genoeg, aldus GroenLinks fractievoorzitter Anne van den Hoek.

Ook vinden de indieners van deze motie het uitermate belangrijk om hun landelijke fracties te steunen in hun beleid. Het kan toch niet zo zijn dat een minister een motie gesteund door de meerderheid van de Tweede Kamer naast zich neerlegt?

We hebben geen idee waar het naar toe gaat tijdens de raadsvergadering, maar wij hopen op brede steun.