Hardenberg schaliegasvrije gemeente!

GroenLinks is al jaren bezig om de gemeente Hardenberg zich uit te laten spreken voor een schaliegasvrije gemeente. De aanhouder wint in dezen: De Hardenbergse gemeenteraad heeft dinsdagavond 8 maart de gemeente Hardenberg schaliegasvrij verklaard. 

De raad stemde in met de motie van GroenLinks, CU en PvdA. De motie verzoekt het college om de gemeente Hardenberg schaliegasvrij te verklaren en dit kenbaar te maken aan het provinciaal bestuur, de Tweede Kamer en het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De motie werd gesteund door de voltallige gemeenteraad met uitzondering van OpKoers.nu.

Hardenberg volgt hiermee de 300 gemeenten en 10 provincies, waaronder de provincie Overijssel, die zich reeds schaliegasvrij hebben verklaard.

Anne van den Hoek hierover:

 Ik ben blij dat Hardenberg nu actief stelling neemt tegen schaliegaswinning. Twee weken geleden heeft de raad unaniem de motie aangenomen om de ambitie met betrekking tot het opwekken van duurzame en schone energie na 2020 veel hoger te zetten. Wat mij betreft is dit een eerste stap in de goede richting. Het is niet meer van deze tijd om winning van fossiele brandstoffen te stimuleren, het is tijd om te investeren in de toekomst, niet alleen voor onze generatie maar vooral ook voor de generaties die na ons komen.