Hardenberg wordt een schone en gezonde gemeente waar afval wordt beschouwd als een grondstof.

 

Wat wil GroenLinks:

 

  • Hardenberg streeft ernaar een energieneutrale gemeente te worden met nog meer inzet voor duurzame energiebronnen zoals zonnepanelen, aardwarmte, biogas, windmolens.

 

  • De gemeente initieert en ondersteunt projecten rondom duurzaamheid vanuit de samenleving.

 

  • De gaswinning moet stoppen.

 

  • Gemeentelijke onkruidbestrijding gebeurt op de meest milieuvriendelijke manier; ook burgers en (landbouw)bedrijven worden gestimuleerd om onkruid milieuvriendelijk te bestrijden.

 

  • Geluidsoverlast door verkeer en bedrijven wordt tegengegaan.

 

  • De nachten in Hardenberg worden donkerder; hiermee gaan we lichthinder tegen en wordt energie bespaard.

 

  • Inwoners worden medeverantwoordelijk voor het schoonhouden van de eigen wijk en woonkernen; bijvoorbeeld door het afsluiten van contracten met verenigingen en scholen om,tegen vergoeding, hun eigen buurt vrij van zwerfafval te houden.

 

  • Er komen voldoende afvalbakken in openbare ruimtes die op tijd geleegd worden. Dit zal in nauw overleg met de horeca gebeuren. Burgers worden gestimuleerd om gevallen van afvaldumping te melden, het afval zal dan direct verwijderd worden.

 

  • Bij illigale afvaldumping dient er gedegen onderzoek worden gedaan naar de herkomst van het afval om de vervuilers aansprakelijk te kunnen stellen.

 

  • Afval dient voor 100 procent hergebruikt te worden.