Afgelopen dinsdag, 25 februari, heeft gemeenteraad een besluit genomen over het parkeerbeleid in Hardenberg. We vinden dat we parkeerruimte die we hebben beter moeten gaan benutten. Op dit moment is het zo dat twee grote parkeergarages, die onder het LOC en het gemeentehuis, nauwelijks gebruikt worden.

Er word vaak gedacht dat de gemeente geld verdiend aan het parkeren maar dat is zeker niet zo, op dit moment kost het parkeren ons jaarlijks €290.000. Bij het voorstel van het College van B&W loopt dit zelfs op naar €410.000. Het liefst zou GroenLinks zien dat parkeren ons net zoveel oplevert als dat het ons kost, wij willen echter niet voorstellen om het parkeertarief te verhogen. De reden dat de parkeerkosten zo hoog zijn is dat er in het verleden verkeerde inschattingen zijn gemaakt bij de aanleg van de parkeergelegenheden. Neem als voorbeeld de parkeergarage van 3 etages onder het gemeentehuis. Dat had best een etage minder gekund. We willen de parkeerder niet extra laten betalen voor de keuzes van toen.

Het College van B&W stelt een parkeerbeleid voor waarbij het parkeren onder het gemeentehuis 3 uur gratis is en onder het LOC op zaterdag ook 3 uur gratis. Daar kunnen wij mee instemmen, wel hebben we nog zorgen over de verkeersdrukte rondom het gemeentehuis als daar meer auto’s komen. Dit gaan we in de gaten houden.

GroenLinks wil het centrum voor ieder aantrekkelijk houden, daarom vinden we dat we ook blijvend aandacht moeten hebben voor dingen die de aantrekkelijkheid verbeteren. Het gratis parkeren onder het gemeentehuis en zaterdag onder het LOC vinden we een goede stap in die richting. Wel vinden we dat bij een aantrekkelijk centrum ook een aantrekkelijke fietsinfrastructuur hoort, hier komt de Raad hopelijk snel over te spreken. Daar valt namelijk nog wel veel te winnen, evenals met het openbaar vervoer, we horen vaak van studenten van het Alfa College dat ze gratis willen parkeren. GroenLinks vindt we dat we ervoor moeten gaan dat deze studenten niet meer met de auto naar school willen maar met goed openbaar vervoer.

Wat is er besloten?

  • Betaald parkeren blijft
  • Parkeren onder het gemeentehuis is 3 uur gratis
  • Parkeren onder het LOC is op zaterdag 3 uur gratis
  • De parkeerplaats aan de Parkweg is gratis 
  • Parkeren moet gebruiksvriendelijker
  • Er komt een betere verdeling van vergunninghouders 
  • Het nieuwe parkeerbeleid gaat na de zomer van 2021 in