Verkiezingen gaan over participatie en zorg aan huis

De gemeente wordt de regisseur van de zorg aan huis om zo veel mogelijk mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen laten wonen. Het mogelijk maken dat iedereen kan meedoen aan sociale activiteiten of kan werken: participeren in Hardenberg hoort daar ook bij. Dit nieuwe “sociaal domein” maakt vanaf 2015 ca. 60% (circa € 96 miljoen) uit van het deel van de begroting waar de gemeenteraad over beslist. Daarbovenop komt een bezuinigingsopdracht van tussen de 15% tot 50% op de verschillende delen van het "sociaal domein". De nieuwe gemeenteraad staat dus een belangrijke taak te wachten. De nieuwe raad gaat straks over de invulling van zorg en participatie in Hardenberg. Maar eerst bent u aan zet door uw stem uit te brengen bij de gemeenteraadsverkiezingen!

GroenLinks is van mening dat er te weinig geld door het kabinet beschikbaar wordt gesteld om goede kwaliteit van zorg te waarborgen. Toch is het weigeren van deze taak voor GroenLinks geen optie. De komende raadsperiode gaan we er scherp op toezien, dat er geen mensen tussen wal en schip raken.

GroenLinks ziet ook kansen en mogelijkheden om de zorg te verbeteren. In de oude situatie wordt (vaak nog) gekeken wat het probleem is van de cliënt. De cliënt krijgt een indicatie en aan de hand van regelgeving wordt bepaald op hoeveel uur van welke zorg men recht heeft. Tevens wordt bepaald wat de taak (gebruikelijke zorg) is van de mantelzorger. Deze overregulering van de zorg is duur, sluit niet aan bij de vraag en is vaak weinig effectief.

Volgens GroenLinks komt in de nieuwe situatie een consulent of hulpverlener op bezoek om samen naar een oplossing te zoeken voor de hulpvraag. Met de cliënt wordt gekeken wat hij zelf goed kan, welke hulp van familie wenselijk is en wat vrijwilligers kunnen betekenen. Het aantal verschillende professionals wordt drastisch ingeperkt en ze stemmen de zorg met elkaar en de cliënt af.

GroenLinks wil:

  • De regie van de zorg zo veel mogelijk in handen van de zorgvrager.
  • Behoud van Persoongebonden Budget (en nog liever een Persoons Volgend Budget).
  • Als iemand een levenslange ziekte of beperking heeft slechts werken met een lichte herkeuring of herindicatie van 1x per jaar. Alleen bij echte wijzigingen eenfysieke herkeuring of herindicatie uitvoeren.
  • Erkenning voor de mantelzorger o.a. door het verstrekken van een onkostenvergoeding.
  • Goede ondersteuning en faciliteren van zorgvrijwilligers en mantelzorgers.
  • De professionele hulp en mantelzorg en inzet van vrijwilligers beter op elkaar af stemmen.
  • Goed afgestemde zorgnetwerken in de wijk.
  • Kleinschalige zorginitiatieven stimuleren en faciliteren, zoals Buurtzorg, zorgboeren en ZZP-ers in de zorg
  • Meer ruimte voor de professionele hulpverlener; minder verantwoording en bureaucratie.