Vandaag, 19 februari 2020, kwam de uitspraak van de Raad van State (RvS) in de zaak van de gemeente tegen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) over de verlenging van de gaswinning. Helaas heeft de RvS besloten dat gaswinning tot 2033 gerechtvaardigd is. Positief is dat de RvS wel heeft uitgesproken dat de NAM een bouwkundig onderzoek moet doen. Er moet binnen een half jaar een plan van aanpak liggen over hoe de NAM deze nulmeting wil gaan uitvoeren. Daarna zal een deskundige instelling het onderzoek moeten uitvoeren. 

Fractievoorzitter Romano Boshove: ''Natuurlijk vinden we het een teleurstelling dat de NAM tot 2033 gas mag winnen. Dit past ook niet binnen de duurzaamheidsdoelstellingen die we als gemeente hebben. Dat de RvS de gemeente gelijk geeft als het gaat om het bouwkundig onderzoek is een goede uitkomst. Dit was allemaal veel te vrijblijvend. Nu zal er een serieus bouwkundig onderzoek moeten worden gedaan. Een goede nultmeting zodat eventuele schades goed in beeld te brengen zijn. We zijn wel blij met de manier waarop de gemeente Hardenberg zich heeft verzet tegen het winningsplan. Als GroenLinks blijven we de gaswinning natuurlijk op de voet volgen. Fouten of vervuilingen zijn onacceptabel.''

 

U kunt de volledige uitspraak van de RvS vinden op: https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@120018/201900375-1-a1/#highlight=Hardenberg