Vorige week dinsdag (5 november) was het weer tijd voor de algemene beschouwingen in de Hardenbergse Raad. De algemene beschouwingen is het moment dat de Raad de begroting bespreekt.

GroenLinks was voorzichtig positief. Voor het eerst zien we ambities omgezet worden in beleid. Toch is het nog steeds wachten op de visie op onze grootste opgaven. Het nieuwe duurzaamheidsplan is er nog niet en we kijken ook erg uit naar de mobiliteitsvisie.

We spoorden het College ook aan om de nieuwe kunst- en cultuurnota met veel ambitie op te stellen. Er kan nog veel meer gedaan worden met kunst en cultuur en we hopen dat hier in de toekomst meer aandacht voor komt. 

De fractie van GroenLinks heeft voor de begroting gestemd.

 

Groene bushokjes

We vroegen aandacht voor de biodiversiteit. Er kan nog veel meer worden gedaan om meer groen in de openbare ruimte te krijgen. De verstening moet omlaag door meer groen aan te planten, ook op de schoolpleinen. GroenLinks diende een motie in om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar ‘’groene bushokjes’’. Dit zijn bushokjes met planten op het dak. De motie werd met grote meerderheid aangenomen.

De motie is ook namens de PvdA, CU en 50Plus ingediend. Alle partijen behalve OpKoers stemden voor de motie. We zijn hier erg blij mee en we hopen dat het voor Hardenberg mogelijk is om snel de eerste groene bushokjes neer te zetten. We gaan het met veel belangstelling volgen.

 

De Matrix

Bij de bespreking van de Kadernota een half jaar geleden diende 50Plus mede namens onze fractie een motie in om het klimaatbeheersingssysteem van brede school De Matrix zo snel mogelijk aan te pakken. Het binnenklimaat is daar slecht en de gebruikers van het gebouw hebben er last van. Destijds hebben we de motie aangehouden om de wethouder tijd te geven om de financiële consequenties in beeld te brengen. De dag voor de algemene beschouwingen kwam het bericht dat het College de investering in 2021 wil doen. Twee jaar eerder dan gepland. Hier zijn we blij mee.

 

Moties vreemd aan de orde van de dag

Door 50Plus en de VVD werden een tweetal moties vreemd ingediend. Dit zijn moties die over onderwerpen gaan die niet op de agenda staan. Deze gingen over alcoholische dranken na raadsvergaderingen en eventueel nieuwe Natura2000 natuurgebieden.

 

Motie Alcoholische dranken na de raadsvergaderingen

50Plus diende een motie in om te zorgen dat er geen bier of wijn meer geschonken mag worden na raadsvergaderingen. Volgens die partij hoorde dat bij de voorbeeldfunctie en past het bij het IJslandse model waarmee we alcoholgebruik van minderjarigen willen verminderen. 

Fractievoorzitter Romano Boshove gaf aan het een goede motie te vinden omdat het aandacht schenkt aan de voorbeeldfunctie die we als volksvertegenwoordigers hebben. Echter vinden wij het juist goed dat je laat zien dat je verstandig kunt omgaan met alcohol. Juist dan geef je het goede voorbeeld. We hebben ook regelmatig groepen inwoners in de raadszaal die zich hebben ingezet voor een bepaald onderwerp. Als ze dan als afsluiting een biertje of wijntje willen drinken is het niet aan ons ze dat te ontzeggen. Om die redenen stemden wij, net als de overige partijen tegen de motie van 50Plus.

 

Motie Natura2000 

De Vogelbescherming heeft de natuur bij Het Reestdal en Slagharen-De Krim als optie voor nieuwe Natura2000 gebieden benoemd. De VVD en CDA willen door de huidige stikstofproblemen geen nieuwe Natura2000 gebieden. Voor onze fractie is dat veel te snel. Er is nog geen sprake van een concreet voorstel. De vogelbescherming ziet het als optie om die gebieden als Natura2000 te bestempelen. Daar zijn wij het op zich niet mee oneens. We gaan niet door het stikstofprobleem dit dwarsbomen. Natuurontwikkeling moet ook door kunnen gaan. De motie vonden we echt veel te prematuur. 

Bij de algemene beschouwing zei Romano Boshove dit nog over de stikstofproblemen: ‘’Er moet tenminste een goede visie komen over hoe we het stikstofprobleem gaan oplossen. De bal ligt bij de provincie en het rijk. Na jaren weg te zijn gekomen met de PAS-wet is de tijd dat alles kan wel echt voorbij. Voorzitter wat er voor mijn partij voorop staat is dat de oplossing nooit ten koste mag gaan van de natuur’’

De motie werd wel aangenomen. CDA, CU, VVD, OpKoers en 50Plus stemden immers voor en GroenLinks, D66 en PvdA tegen.

 

De sprekerstekst van Romano Boshove en de motie Groene bushokjes kunt u hieronder vinden: