De GroenLinks campagne voor de statenverkiezingen op 20 maart is helemaal op stoom. De kandidatenlijst wordt aangevoerd door Manouska Molema, eerder wethouder in Oldenzaal. Kees Slingerland, voormalig raadslid in Hardenberg en nu statenlid, staat op een verkiesbare 5de plek. Speerpunt in het verkiezingsprogramma is een leefbaarder Overijssel: investeren in schone energie, openbaar vervoer en fietspaden, met meer natuur, vooral om ons te kunnen ontspannen, en de uitbreiding van vliegvelden stoppen door in te zetten op snelle, goedkope internationale treinen.

Met een stem op GroenLinks kies je voor onze leraren, verpleegkundigen en agenten en zorg je ervoor dat het kabinet zijn meerderheid in de Eerste Kamer verliest. GroenLinks roept ook op diezelfde dag bij de waterschapsverkiezingen te stemmen op Water Natuurlijk dat eveneens helemaal wil gaan voor de hoogste kwaliteit van onze leefomgeving.

Wil je een keer mee campagnevoeren neem dan vooral contact op met onze campagneleider Folke Meijer

De klimaatmars

Wij gaan de straat op voor het klimaat. Massaal. De meerderheid van Nederland wil een definitieve doorbraak in de klimaatcrisis. En dit gaan we laten zien. Samen tijdens de grootste klimaatmars van ons land.

De tijd dat de vervuilende industrie de hand boven het hoofd gehouden werd is voorbij. De vervuiler gaat betalen. 2019 wordt het jaar van het klimaat. Het jaar waarin ambitieus, daadkrachtig en eerlijk klimaatbeleid doorbreekt.

10 maart zal in het teken staan van een urgente klimaatboodschap, van hoop en samenwerken, van de toekomst. Hoe meer mensen, hoe luider onze boodschap!

Voor meer informatie zie: Klimaatmars