De humanitaire crisis op Lesbos is schrijnend. De Griekse minister van Burgerbescherming al Europese landen op om hun verantwoordelijkheid te nemen en kinderen op te vangen. Nederlandse actie blijft echter uit. Hardenberg voegt zich nu bij een coalitie van ruim 150 andere gemeenten die de regering oproepen om hun verantwoordelijkheid te nemen. 

Fragment uit de algemene beschouwingen van fractievoorzitter Romano Boshove: 

''Het woord crisis is een aantal keer genoemd. Ik hecht er waarde aan om hier nog een crisis te noemen. Een crisis die al lang speelt. Voorzitter ik heb het ver de alleenstaande kinderen op het Griekse Lesbos. Kinderen waarvan de ouders vermist of overleden zijn. Kinderen die er alleen voor staan in omstandigheden waar wij ons eigenlijk geen voorstelling van kunnen maken. het was oktober 2019 toen de Griekse minister van Burgerbescherming al een oproep deed aan Europese landen om deze kinderen op te vangen. Nederland onderneemt echter geen actie. Meer dan 120 gemeenten hebben zich al uitgesproken en zich aangesloten bij de coalitie van welwillende gemeenten die bereid zijn om 500 vluchteling-kinderen een op te vangen en ze de veilige omgeving te bieden die elk kind verdiend. Ook wij moeten ons uitspreken en het standpunt innemen dat deze kinderen bij ons ook welkom zijn. Voorzitter samen met de heren Stelpstra en van der Wel hebben we het initiatief voor een motie genomen. Vandaag dien ik deze in mede namens alle partijen in deze Raad. Ik beperk me tot het dictum; 

Draagt het College op: Het standpunt van de Hardenbergse Raad uit te dragen richting de Rijksoverheid en hen te verzoeken de regie hierop te voeren en actie te ondernemen; 

Zich aan te sluiten bij de coalitie van welwillende gemeenten die bereid zijn om gezamenlijk 500 alleenstaande kinderen op te nemen en veilige opvang te bieden. 

Deze motie voorzitter is dus mede namens het CDA, de ChristenUnie, PvdA, VVD, OpKoers, 50Plus en D66. Dat was wellicht al duidelijk maar ik onderstreep dat graag nogmaals. ''

De volledige motie is hier te zien https://hardenberg.raadsinformatie.nl/document/8969130/1/Motie%20GL%20CDA%20CU%20PvdA%2050Plus%20D66%20VVD%20OpK_Nu%20-%20Opvang%20500%20kinderen%20Lesbos