GroenLinks wil dat het makkelijker wordt om vanuit de bijstand aan het werk te komen. De maatregelen die het kabinet voorstelt maken het juist moeilijker voor mensen om aan het werk te komen. GroenLinks zal daarom drie voorstellen doen om bijstandsgerechtigden te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk in plaats van ze, zoals het kabinet doet, een schuldgevoel aan te praten omdat ze een beroep doen op hun wettelijk recht.

GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman: “Staatssecretaris Klijnsma doet net alsof het de schuld van mensen zelf is dat ze nu geen werk kunnen vinden. Daarbij komt ook nog eens dat ze totaal onderschat dat de huidige uitkering toch al geen vetpot is. Geen mens zit daar voor zijn lol in de bijstand. Wij willen ook dat werk loont, maar dan wel door de bijstand minder star te maken in plaats van door de duimschroeven van mensen nog verder aan te draaien.”

GroenLinks stelt daarom voor dat mensen die vanuit een uitkering een tijdelijke baan vinden deze kunnen accepteren waarbij hun uitkering tijdelijk 'on hold' wordt gezet. Zo hoeven ze niet bang te zijn dat ze na afloop van het contract opnieuw  vier weken moeten wachten om een nieuwe uitkering aan te vragen. Dat zorgt ervoor dat mensen aan het werk kunnen en voorkomt dat ze in een later stadium weer de bureaucratische rompslomp van het aanvragen van een uitkering in moeten gaan. Voor gemeenten scheelt het kosten in de uitvoering.

Daarnaast wil GroenLinks dat mensen ook parttime bijstand kunnen ontvangen wanneer ze een parttime baan vinden. Dit om te voorkomen dat het accepteren van een parttime baan tot inkomensverlies leidt of nog erger dat mensen een baan niet mogen accepteren omdat ze fulltime beschikbaar moeten zijn voor het leveren van een verplichte onbetaalde tegenprestatie voor een uitkering.

Ten derde bepleit GroenLinks dat het makkelijker moet zijn om vanuit de bijstand een eigen bedrijf te kunnen beginnen. De strenge eisen daarvoor moeten worden versoepeld.

Voortman: “Veel werklozen vinden in eerste instantie alleen tijdelijk werk of parttime werk. Nu kunnen of mogen ze deze banen niet accepteren omdat je daarmee niet meteen volledig uit de uitkering bent of er op inkomen op achteruit gaat. GroenLinks wil dat mensen ervoor kunnen kiezen hun uitkering tijdelijk stop te zetten zonder alle bureacuratische rompslomp om hem weer opnieuw aan te vragen. Klijnsma moet daar hier haar tijd in steken in plaats van bijstandsgerechtigden lastigvallen met nutteloze sancties.”