Hardenberg één front tegen plannen NAM

De unaniem aangenomen motie van GroenLinks, mede ingediend door ChristenUnie, CDA, VVD en PvdA, brengt de gemeenteraadraad van Hardenberg op dinsdag 9 januari jl. samen tot één front.

In één rechte lijn vanuit Hardenberg naar Provinciale Staten en van Robert Jansen (GroenLinks) naar de Tweede Kamer waar Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) gisteren schriftelijke vragen stelde over de situatie in Hardenberg.

De nieuwe winningsplannen van de NAM zijn onwenselijk en zorgwekkend. Fractievoorzitter Anne van den Hoek, GroenLinks Hardenberg, is ontstemd over de wijze waarop de berichten hierover tot stand zijn gekomen maar ook acht zij de wijze waarop de politiek in Hardenberg de ongerustheid en zorgen van de inwoners extra heeft gevoed onwenselijk.

Van den Hoek zei tijdens de raadsvergadering “Wij zijn geen Groningen. Als wij met elkaar een sterke vuist maken samen met provincie Overijssel en een stevig en kristalhelder advies tot stand brengen richting Den Haag, dan worden we dat ook niet.”

Gisteren, 10 januari 2018, kreeg de voltallige raad een uitnodiging om aanwezig te zijn op 24 januari a.s. bij een gezamenlijke bijeenkomst met provinciale Staten Overijssel, de NAM, SodM (Staatstoezicht op de Mijnen) en een vertegenwoordiging van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

De nieuwe plannen van de NAM geven reële kansen op bevingen met een sterke van maximaal 3,5 volgens TNO, is te lezen in het adviesrapport van SodM. We moeten samen in actie komen om dit te voorkomen. De geplande bijeenkomst is een goede eerste stap.

GroenLinks Hardenberg is blij met de in eigen woorden “getergde” wethouder René de Vent. De dinsdag ingediende motie is bedoeld om de wethouder krachtig te ondersteunen en legt de basis voor een breed gedragen advies die ‘nee’ zegt tegen de nieuwe plannen van de NAM op Hardenbergs grondgebied.

“Laat ik kristalhelder zijn”, zegt Van den Hoek strijdvaardig, “GroenLinks Hardenberg wil de verlening van 13 jaar, hydraulische stimulatie (milde vorm van fracken), verhogen van de productie of opslag van CO2 niet in onze gemeente. Wij willen dat de winning van fossiele brandstoffen fors wordt afgebouwd en zodra het kan gestopt.”