Op 21 november j.l. ook gekeken naar de Zembla-uitzending? Die ging over de chemische bestrijdingsmiddelen in de lelieteelt die in die sector ‘gewasbeschermingsmiddelen’ worden genoemd. Met name de toegenomen lelieteelt in de gemeente Hardenberg kwam aan de orde, waarbij leek te worden aangetoond dat kinderen‘bewust worden blootgesteld aan giftige stoffen’. GroenLinks Hardenberg neemt afstand van dergelijke beweringen.

In de gemeente Hardenberg was ruim een maand geleden het Bestemmingsplan Buitengebied aan de orde en daarbij werd door het college van B en W juist voorgesteld om spuitvrije zone van 50 meter in verband met eventuele risico’s voor omwonenden te beperken. Helaas is dat niet door kunnen gaan, omdat het zeer waarschijnlijk een juridisch-onhoudbare regel zou zijn.

Juist op initiatief van GroenLinks is toen wel ingegaan op het idee om een vrijwillige afspraak na te streven. Fractievoorzitter Kees Slingerland daarover: ‘juist de komende tijd gaan de gesprekken plaatsvinden tussen omwonenden, enkele kwekers, LTO (= de land- en tuinbouworganisatie) en de gemeente. Wij hopen dat die gesprekken leiden tot vrijwillige afspraken over de tijden en periodes van spuiten, zodat juist kinderen en andere omwonenden minder risico lopen. Juist daarom pleiten wij ervoor om niet schuldigen éénzijdig aan te wijzen en te zwarte-pieten over de schuldvraag. Wij hopen op goede opbouwende gesprekken, waarbij de kwekers bereidheid tonen en omwonenden ook meedenken om een dergelijke regeling mogelijk te maken’. Wethouder Prinsse heeft toegezegd dat hij begin 2014 onze gemeenteraad zal informeren over de stand van zaken en GroenLinks is benieuwd wat er dan gemeld kan worden. Overigens speelt deze problematiek ook in de gemeente Ommen, waar dezer dagen waarschijnlijk een nieuw besluit zal worden genomen over deze problematiek.