GroenLinks Hardenberg heeft schriftelijke vragen gesteld over mogelijke afvalwaterinjecties in de Hardenbergse gasvelden. De NAM voert haar afvalwater van de oliewinning in Schoonebeek nu nog met een pijpleiding af naar gasveld Rossum-Weerselo waar het de grond in verdwijnt. We weten echter dat dit veld niet voldoende is voor al het afvalwater. De NAM zal daarom opzoek gaan naar andere locaties. De Hardenbergse velden zijn daarbij in beeld. We kunnen niet vroeg genoeg zijn om ons als gemeentebestuur hier tegen te verzetten. Direct de onwenselijkheid aangeven en aandringen op zuivering van het afvalwater.

Je afval de grond in pompen is onverantwoordelijk en voor GroenLinks onacceptabel. 

Verder zijn we ook erg benieuwd wat de actuele stand van zaken is van zowel het strafrechtelijk onderzoek naar de lekkage in Collendoornerveen en de sanering van de bodemverontreininging in De Krim. 

Daarom heeft de fractie van GroenLinks de volgende set schriftelijke vragen ingediend: 

Op dit moment injecteert de Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) miljoenen liters olie-afvalwater per dag, in het Overijsselse gasveld Rossum-Weerselo. Dat gasveld biedt niet genoeg ruimte om al het olie-afval in te lozen. Daarom zal de NAM op zoek gaan naar andere gasvelden voor haar afval. Hardenbergse gasvelden zijn in het vizier van de NAM.  

Het olie-afvalwater is ons als gemeente niet vreemd. In 2015 hebben we een lekkage van de afvalwaterleiding bij Holtheme meegemaakt. Dit is door corrosie in verbindingsstukken van de leiding veroorzaakt.

De fractie van GroenLinks heeft hierover de volgende vragen:

Vraag 1 

Bent u het met GroenLinks eens dat wij alles in het werk moeten stellen de injectie van afvalwater in Hardenbergse gasvelden te voorkomen?

Vraag 2

Wil u bij het provinciebestuur bepleiten dat zij in de omgevingsverordening en -visie opnemen dat injecties van olieafvalwater en de opslag van CO2 in Hardenbergse gasvelden worden tegengegaan?

Vraag 3

Als alternatief voor afvalwaterlozingen zou het olie-afvalwater gezuiverd moeten worden.  De NAM-proeven rondom zuiveren van olie-afvalwater gaan volgens onze fractie te traag. Bent u dat met ons eens? En wilt u met provincie en gemeenten de NAM en het ministerie tot haast manen?

Vraag 4 

Kan de veiligheid van de afvalwaterleiding gegarandeerd worden? Bent u tevreden over de wijze waarop de afvalwaterleiding is aangepast?

Vraag 5

Is er al een uitkomst van het strafrechtelijk onderzoek door het openbaar ministerie over de NAM-lekkage in Collendoornerveen?

Vraag 6

Wat is de stand van zaken rondom de bodemverontreiniging bij de NAM locatie in De Krim? (Tweede Blokweg (COV-17)