Het gaat slecht met de biodiversiteit en GroenLinks Hardenberg maakt zich grote zorgen over de aanpak in de gemeente om te zorgen voor een betere biodiversiteit. Zo zijn er nog weinig bermen in ecologisch beheer en kiest de gemeente voor bestrijdingsmiddelen tegen de eikenprocessierups. Ook nietsvermoedende inwoners krijgen bestrijdingsmiddelen over zich heen. Reden om vragen te stellen.

In april 2019 is het rapport ‘de staat van de biodiversiteit in Overijssel’ uitgebracht. Dit rapport gaat over biodiversiteit in de provincie. Het geeft weer met welke plant- en diersoorten het goed gaat en met welke soorten het slecht gaat. Aan het eind van 2019 heeft de provincie het rapport ‘Gemeentelijke bermen in Overijssel’ uitgebracht. Hiervoor is een enquête afgenomen bij Overijsselse gemeentes waarbij gevraagd wordt hoe het staat met het maaibeleid voor de bermen in de gemeente. De resultaten voor de gemeente Hardenberg zijn schrikbarend: volgens het rapport is slechts 1% van onze bermen in ecologisch beheer. 

De tijd van het bestrijden van de eikenprocessierups is aangebroken. Door de biodiversiteit te versterken (bijvoorbeeld in de bermen) kan het bestrijden van de eikenprocessierups op een ecologisch verantwoordelijke manier worden gedaan. Zonder het gebruik van het middel Xentari, wat de gemeente Hardenberg momenteel inzet voor de bestrijding van de eikenprocessierups. 

Toen wij hoorden dat mensen ook bij het fietsen, lopen en zelfs in eigen tuin bestrijdingsmiddel over zich heen krijgen schrokken we helemaal. Dit is onverantwoordelijk en hier willen we graag opheldering over. 

De gemeenteraadsfractie van Groenlinks Hardenberg zijn voor een ecologische oplossing! Hierbij moet rekening gehouden worden met mens, dier en plant. Vandaar dat fractievoorzitter Romano Boshove onderstaande schriftelijke vragen heeft gesteld aan het college van burgermeester en wethouders.

Vraag 1 
Bent u bekend met overlast die inwoners ervaren door het spuiten met bestrijdingsmiddelen zoals wij in onze inleiding schetsen?

Vraag 2
Is het College bereid om te zorgen dat het publiek niet in aanraking komt met Xentari?

Vraag 3
Is het College het met GroenLinks eens dat Xentari wellicht wel biologisch is maar niet ecologisch verantwoord en dat het de biodiversiteit verslechtert door het gebruik van dit middel? 

Vraag 4
We zien steeds meer huishoudplastic om bomen. Dit zou helpen tegen de eikenprocessierups. Echter is dit niet het geval. Wat wel zo is is dat het slecht is voor de andere insecten die er onder komen te zitten. Gaat de gemeente dit plastic verwijderen en gaat de gemeente communiceren dat dit niet helpt? 

Vraag 5
Is het College op de hoogte van de inhoud van het rapport “Gemeentelijke bermen in Overijssel’’?

Vraag 6
Volgens het rapport heeft gemeente Hardenberg van haar 687 km aan wegen slechts 1% van de bermen in ecologisch beheer. Klopt dit met de werkelijkheid en hoe verhoudt dit zich tot de ambities van Raad en College?

Vraag 7
Wat is de reden dat de gemeente slechts 1% van de 687 km ecologisch beheert? Is het College het met GroenLinks eens dat dit ruim onvoldoende is?    

Vraag 8
Wat is nodig om net als buurgemeente Staphorst de bermen volledig ecologisch te beheren? 

Vraag 9
Tegengaan van de eikenprocessierups moet ook door de biodiversiteit te versterken. Bent u het met ons eens dat de bermen zo snel mogelijk in ecologisch beheer moeten zodat we een passend antwoord hebben op de toename van de eikenprocessierups? 

De volledige inleiding en toelichting op onze vragen kunt u lezen in het bijgevoegde bestand. Daar kunt u ook links vinden naar de rapporten waar we naar verwijzen