Tijdens de raadsvergadering van 7 januari heeft GroenLinks gebruik gemaakt van de actuele vragenronde om de zorgen rond het Openbaar Vervoer (OV) in onze regio aan de orde te stellen. Syntus zou willen bezuinigen op de busverbinding Dedemsvaart-Zwolle, er zou minder vaak gereden gaan worden of de verbinding zou zelfs helemaal verdwijnen.
Op vragen van fractievoorzitter Kees Slingerland gaf wethouder Janssen aan dat Syntus door toedoen van de Ondernemingsraad voor 2014 de busverbinding nog gewoon in stand zal houden.

Vanaf 2015 zal er provinciaal echter een jaarlijks tekort van € 8 miljoen op de exploitatie zijn. Er wordt nu samen met de Provinciale Staten gewerkt aan een oplossing, zodat zowel de buurt- en lijnbussen maar ook de regiotaxi's toch een goed dekkend openbaar vervoer kunnen blijven bieden. Er wordt gedacht aan ketenvorming van de genoemde diensten, maar busdiensten die parallel aan treinroutes lopen zullen in ieder geval verdwijnen. 

GroenLinks is van mening dat bezuinigen op het OV onnodig en zelfs dom is. Het OV zou behouden en zelfs verbeterd moeten worden. Investeren in het OV is niet alleen een milieubewuste maar ook een sociale keuze. Door de crisis kunnen steeds meer mensen de auto niet meer betalen. Het OV is dan nog hun enige echte alternatief voor thuiszitten. Ook door de vergrijzing zal de behoefte aan een goed OV toenemen. Zeker in een plattelandsgemeente als Hardenberg, waar niet heel veel voorzieningen zijn, mag de bus niet verdwijnen. Ook de zogeheten onrendabele lijnen vormen een belangrijke verbinding. Zonder de bus komen mensen in een isolement te zitten. GroenLinks roept alle partijen op de afbraak van het OV te voorkomen.