Vier weken geleden deed Anne van den Hoek namens GroenLinks Hardenberg een voorstel naar alle fractievoorzitters om een open en toegankelijk debat te organiseren voor de gemeenteraad verkiezingen van 19 maart a.s. Hierbij beoogde Anne openbare debatten, waarbij alle kandidaat-raadsleden in de gelegenheid gesteld worden door het publiek ondervraagd te worden over hun standpunten. Deze werd door de drie grote partijen CU, CDA en PvdA direct afgewezen.

Hier nam onze nummer twee geen genoegen mee. Door stevig te lobbyen heeft zij gelijkgestemden gevonden bij Bert Gelling, lijsttrekker VVD en Jacco Rodermond, lijsttrekker D66. Samen kwamen zij tot een eenduidige conclusie; het huidige politieke systeem is alles behalve democratisch!

Is het nog van deze tijd om wethouders die het beleid uitzetten te laten spreken namens het controlerend orgaan? En hoe kan een wethouder die niet van plan is zitting te nemen in de gemeenteraad wel de raadsdebatten gaan voeren? Krijgt de kiezer hierdoor een goed beeld van de mensen die daadwerkelijk straks hun belangen moeten vertegenwoordigen in de gemeente?

Nee, dit is wat ons betreft een vorm van kiezersbedrog!

Inmiddels hebben ook Liberaal Hardenberg en OpKoers.Nu zich aangesloten. Een politiek unicum, alle oppositiepartijen op één lijn!

Het vertrouwen in de overheid, politiek in het algemeen is ernstig aan het verschralen. Steeds minder mensen zijn lid van een politieke partij en nog minder voelen zich geroepen om actief te zijn. Recent stonden de kranten er vol van, er zijn bijna geen kandidaten voor de raadsverkiezingen te vinden. We zijn het allemaal eens, het zijn barre tijden en hoog tijd voor ingrijpende veranderingen. Maar het gaat niet om personen, het systeem klopt niet.

In de komende jaren zullen grote fundamentele veranderingen doorgevoerd worden binnen het sociale domein. Deze veranderingen zullen de wijze waarop wij in de samenleving met elkaar omgaan radicaal veranderen. Niet alleen voor de mens maar ook voor de dieren, planten en schone energie. Het één is niet meer los te koppelen van het ander. De bezuinigingen behoren niet leidend te zijn. Het gaat over mensen niet om cijfers en al helemaal niet over ego’s en dogma’s. Het gaat om het algemeen belang.

De complexiteit van de crisissen van vandaag vraagt om gemotiveerde en kundige mensen. Mensen die durven kritisch te zijn, de discussie aangaan in plaats van uit de weg. Vergist u zich niet, raadsleden en wethouders worden betaald van uw belastinggeld. En deze vergoedingen zijn echt ruim. Voor dat geld mag er ook wat verwacht worden, dat verwachten we toch ook van alle anderen binnen de samenleving?

De kiezer moet goed en weloverwogen kunnen kiezen. Dat kan alleen als kandidaten die daadwerkelijk plaats willen nemen in de gemeenteraad aan het woord komen, hun standpunten kunnen verdedigen, alleen zo kan de kiezer kiezen. We hebben niets aan wethouders die gaan voor het behoud van hun eigen baan, praten ter verdediging van hun eigen beleid.

Vanuit de oppositie zetten we door, we willen in gesprek met de organisatie van de geplande debatten en nodigen de grote coalitie partijen CU, CDA en PvdA uit om hieraan deel te nemen.

GroenLinks Hardenberg staat voor samenredzaamheid en toekomstbestendigheid en om ons doel te bereiken zijn wij niet bang voor controverse of voor een stevige discussie.

Wij zijn Groen, Open, Eerlijk en Sociaal.

Lees het interview met Anne en de lijsttrekkers van de oppositiepartijen VVD, D'66, OpKoers.nu en Liberaal Hardenberg http://www.hardenberg.nu/nieuws/regio/307719/-verkiezingen-zijn-ondemocratisch-.html