Het bericht heeft onze fractie bereikt dat een ondernemer geen toestemming krijgt om lichte horeca te starten aan de Europaweg 15. Ondanks het feit dat er eerder een positief geluid over kwam naar de ondernemer. De ondernemer heeft zijn winkel in een andere plaats al verkocht en ging ervan uit aan de Europaweg een nieuwe winkel te kunnen openen. Het lijkt verband te houden met de ontwikkelingsplannen voor het gebied De Spinde - Europaweg, echter waren de pandeigenaar en makelaar nergens van op de hoogte. In een eerder stadium zijn de ondernemer toezeggingen gedaan waardoor hij ervan uit kon gaan dat het vestigen van zijn onderneming aan de eerder genoemde straat geen probleem zou opleveren. 

 

Daarom hebben wij de volgende vragen:

 

 

1.    Heeft het college belanghebbenden dus eigenaren, centrummanagement en huurder etc geïnformeerd over het nieuwe beleid ten aanzien van de genoemde straten zo ja op welke wijze, zo nee wanneer gaat u dit doen? 

2.    Zijn er mogelijkheden om deze ondernemer toch zijn onderneming te laten starten aan de Europaweg? Indien dit niet mogelijk is kan het college een alternatief bieden en hierbij een verbindende rol spelen?

3.    Heeft het college de betrokken ondernemer door de gebrekkige communicatie in deze (nog oplopende) schade berokkend en, zo ja, gaat de gemeente de ondernemer daarvoor compenseren?

4.    Is het college bereidt om opnieuw in gesprek te gaan met de eigenaar, makelaar en de ondernemer om te komen tot een passende oplossing? 

5.    Spelen er binnen de gemeente meer vergelijkbare casussen?