GroenLinks Hardenberg weer vier jaar actief in de gemeente (en in het gemeentehuis)

GroenLinks Hardenberg keert na de verkiezingen met 1 zetel terug in de gemeenteraad. Kees Slingerland zal de partij wederom vertegenwoordigen in de Hardenbergse raad. Daarbij maakt Kees zich sterk om het gemeentebeleid vooral in samenspraak met de inwoners van de gemeente vorm te geven. Kees zal hierbij ondersteund worden door de steunfractie van GroenLinks die onder andere bestaat uit Anne v.d. Hoek. GroenLinks Hardenberg beschikt hiermee over een sterke (steun)fractie die zich de komende raadsperiode in, maar vooral ook buiten het gemeentehuis zal manifesteren.

Meer in de stadGroenLinks Hardenberg heeft gedurende de campagne een eerste aanzet gegeven om de inwoners van onze gemeente mee te laten beslissen over de totstandkoming van plannen die hen direct raken. De gemeente krijgt volgend jaar een rol in het leven van haar inwoners die groter is dan ooit. Met name in de (jeugd)zorg en ondersteuning naar betaald of beschut werk, worden de besluiten vanaf 2015 lokaal genomen. GroenLinks wil daarom betekenisvolle stappen zetten om de lokale democratie nieuwe vorm en inhoud te geven. Zonder zeggenschap geen participatiesamenleving die die naam waardig is. Vandaar het belang dat wij hechten aan een (steun)fractie die meer 'in de gemeente' is dan in het gemeentehuis.

VerbinderAnne v.d. Hoek zal zich namens de steunfractie buiten de raadszaal in zetten voor de gemeentepolitiek. Zij zal hierbij de verbindende schakel zijn tussen gemeente en gemeentehuis, tussen burger en politiek. Anne v.d. Hoek:  'De afgelopen jaren heb ik met verschillende organisaties in Hardenberg samengewerkt op het gebied van duurzaamheid. Die rol van verbinder past mij als een jas. Ik wil burgerinitiatieven verbinden met bestuurlijk initiatief. En politieke partijen verbinden aan duurzame initiatieven. Samen kunnen we zorgen voor een goede leef- en werkomgeving in Hardenberg.'