Het nieuws van RTV Oost, RTV Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslan over de procedures die het OM heeft lopen tegen de NAM is reden voor GroenLinks om met het CDA schriftelijke vragen te stellen. De procedures zouden gaan over het overschrijden van de winningsvolumes. Daarnaast is het bekend dat het OM ook een procedure heeft lopen over de lekkage van chemische middelen in Collendoornerveen. Het onderzoek, dat transparant zou zijn, lijkt nog steeds niet afgerond. De raad heeft het rapport in ieder geval nog niet ontvangen. Tijd voor duidelijkheid. We stelden de volgende vragen: 

 

1. In Hardenberg zijn ook winningsvolumes overschreden, heeft het College weet van nog lopende procedures door het OM?

2. Wat is de stand van zaken van het onderzoek van de lekkage bij Collendoornerveen? Toegezegd door de NAM was dat we het onderzoeksrapport zouden krijgen, wat is de reden dat dit lang duurt?

3. Heeft hetgeen gerapporteerd is door de regionale omroepen invloed op de procedure bij de Raad van Staten?

4. Hoever staat het met de schaderegeling voor de Hardenbergse velden?

5. Wat is de status van door de Raad gevraagde uitbreiding van de tiltmeters?