Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 19 november heeft GroenLinks als enige politieke partij in Hardenberg tegen de vestiging van een nieuwe megastal in Rheezerveen gestemd. Daarnaast heeft wethouder Prinsse op grond van een door de PvdA en GroenLinks ingediende motie toegezegd dat er begin 2014 een kadernotitie door B en W zal worden gepresenteerd, waarin de (on)mogelijkheden voor een meer toekomstbestendige, duurzame en grondgebonden melkveehouderij op een rijtje worden gezet.

Tijdens de Oriënterende ronde waren diverse partijen al kritisch geweest ten opzichte van de nieuwvestiging van een megastal nabij het Colenbrandersbos en Stoetenslagh te Rheezerveen. Het gaat daarbij om 250 stuks melkkoeien en 233 stuks jongvee. Die 250 zitten precies op de norm waarboven (volgens Alterra en Mileudefensie) sprake is van een megastal. Aangezien er nog meer dan 200 stuks jongvee bij komen is die grens dus ruim overschreden en dan hebben we het nog niet over het kappen van enkele honderden populieren (compensatie onbekend!) en de geurlast voor de toeristen die vooral wandelend en fietsend daar vertoeven. Wij vonden het dus logisch om weer tegen de komst van deze megastal te stemmen..... En toch heeft GroenLinks samen met de PvdA weer iets gewonnen, want ondanks dat onze motie niet in stemming is gebracht, heeft de wethouder toch een toezegging gedaan. Uiteraard zullen we tot eind januari 2014 gedulde moeten hebben om te zien of de door ons genoemde toekomst van het melkveebedrijf enigszins overeenkomt met de inhoud van de notitie die dan volgt.