Durf kritisch te zijn, dan pas ben je echt betrokken!

Tijdens het verkiezingsdebat in Gramsbergen, vrijdag 14 maart jl., was Anne van den Hoek kritisch over de transities en uitte haar zorg over de zorg. Enkele andere politici noemden het “DOEM-denken”. Aan het einde van de avond werd Anne opnieuw aangesproken door iemand uit het CDA, want kritisch zijn zou geen positief beeld uitstralen naar de kiezers over de inzet van de Raad en het College van B&W. Mensen willen geen negatieve geluiden en moeten het gevoel krijgen dat de overheid weet waar zij mee bezig is. Het getuigde niet van betrokkenheid. En oh ja, Anne moest meer lachen, dan kom je aardiger over…

Onzin! vind GroenLinks Hardenberg. Als je kritisch durft te zijn, bereid bent alle informatie die je kunt krijgen én kunt vinden serieus te nemen, dan pas ben je echt betrokken. Nee laten we de kiezers, de “gewone” burgers, vooral vertellen dat wij het hier in Hardenberg zo goed doen en weten. Laten we vooral niet luisteren naar de keiharde geluiden uit de samenleving, de alarmerende beelden die worden geschetst vanuit de zorg, vanuit de professionals en door de mensen die gebruik maken van de zorg. Pappen en nat houden? Of bang om verkeerde dingen te zeggen voor de verkiezingen van 19 maart?

Een ding is kristal helder, bij GroenLinks gaat het om mensen en niet over het imago van de gemeenteraad, niet de zittende raad noch de nieuwe raad. Het is tijd voor een ander perspectief, een nieuw geluid.

Kies op 19 maart voor eerlijkheid, duidelijkheid en lef. Kies lijst 6, GroenLinks.