In de raadsvergadering van 21 mei heeft GroenLinks haar steun uitgesproken voor een drietal zonneparken. Het raadsvoorstel werd aangenomen met steun van alle partijen met uitzondering van 1 CDA raadslid. Na dit besluit kunnen de vergunningen ter inzage worden gelegd. Een belangrijke stap voor de intiatiefnemers naar de realisatie van de zonneparken. Het gaat om de zonneparken aan de Polendwarsweg in Heemserveen (Solar Fields), Kanaalweg-Oost in Hoogenweg (Kronos Solar) en Weateindigerdijk-Knaalweg Oost in Hoogenweg (LC Energy)

Overigens zegt dit niet dat de parken er definitief komen maar wel dat de ondernemers doorkunnen met de uitwerking. Mochten er zienswijzes komen van inwoners spreekt de gemeenteraad er nogmaals over. 

Eind vorig jaar heeft de raad duidelijke voorwaarden gesteld voor de realisatie van zonneparken. Toen hebben we ook een ‘’go’’ besluit genomen. Wat GroenLinks betreft ging het er vanavond dan ook alleen om of er in voldoende mate voldaan is aan de voorwaarden. Fractievoorzitter Romano Boshove gaf in de raadsvergadering aan dat dat het geval is. Al zijn het wel verschillende invullingen en lijkt het niet allemaal even concreet. Dit komt ook door het moment waarin we zitten, de plannen zijn nog niet tot in de details uitgewerkt. 

Juist daarom vroeg GroenLinks om de raad goed op de hoogte te houden van de definiteve invulling van de gestelde voorwaarden. De wethouder zei toe hier scherp op toe te zien. Heel mooi is de aandacht voor bio-diverstiteit in de verschillende plannen. Hiervoor verdienen de intiatiefnemers lof. Iets wat GroenLinks nog wel meegaf is om goed na te denken over de manier van communiceren. Een bericht in de lokale krant zal niet door iedereen worden gelezen. Zorg voor een toegankelijke communicatie. 

GroenLinks dankt nadrukkelijk alle inwoners, insprekers en de intiatiefnemers voor het geven van hun visie. We kijken uit naar de uitwerking van de plannen.