De forse bezuinigingen in de participatiewet helpen mensen met een arbeidshandicap niet om te participeren, maar zorgen ervoor dat zij aan de kant komen te staan. Dat zegt GroenLinks-Tweede Kamerlid Linda Voortman in reactie op de presentatie van de participatiewet.

Linda Voortman: “Geen enkeltje bijstand. Dat zou de boodschap moeten zijn aan Wajongers. Ik moet helaas constateren dat het met deze Participatiewet voor veel Wajongers wel op een enkeltje bijstand neerkomt. Met dit uitgeknepen re-integratiebudget komt er niets terecht van het participeren op de arbeidsmarkt. Ondanks alle plechtige beloftes in het regeer- en herfstakkoord blijft er een tekort aan banen voor deze groep arbeidsgehandicapten. De bezuinigingen zorgen ervoor dat mensen met een arbeidshandicap aan de kant komen te staan.”

Ook de Raad van State vreest dat de participatiewet leidt tot een toename van het aantal mensen in de bijstand. GroenLinks steunt het streven om de bijstand, de Wajong en de sociale werkvoorziening samen te voegen tot één vangnet. Voortman hekelt echter de forse bezuiniging van meer dan een miljard die terecht komt bij de mensen die juist de meeste ondersteuning op de arbeidsmarkt nodig hebben.