Het SCP en CBS hebben begin december het Armoedesignalement 2013 gepresenteerd. Uit deze publicatie blijkt dat de armoede in Nederland in 2012 gestegen is. Er kwamen 152 duizend armen bij. Dit is de sterkste stijging sinds in 2008 de recessie uitbrak. Volgens de monitor telt Nederland 1.329.000 armen. GroenLinks maakt zich grote zorgen over de groeiende armoede en de toenemende verschillen tussen arm en rijk. Linda Voortman van de Tweede Kamerfractie in een reactie: 'GroenLinks wil juist dat de laagste inkomens in deze crisis ontzien worden, dat mensen waar mogelijk op een sociale manier naar werk begeleid worden'. Het valt volgens haar niet uit te leggen dat het kabinet een half miljard uitrekt om de hoogste inkomens te ontzien en 800 miljard om het hoogste belastingtarief te verlagen.

Volgens het Armoedesignalement 2013 is de kans op armoede het grootst bij eenoudergezinnen, alleenstaanden onder de 65 jaar, niet-westerse huishoudens en bijstandsontvangers. Ruim 170.000 huishoudens hadden in 2012 voor het vierde jaar achtereen een laag inkomen. Vooral in Amsterdam (15,4 procent), Rotterdam (14,9 procent) en Den Haag (14,0 procent) was het aandeel huishoudens met een laag inkomen hoog. 
Armoede is meer dan een financieel probleem. Vaak is sprake van een cumulatie van risico’s: bijvoorbeeld gezondheidsproblemen en schuldenproblematiek. Sinds 2007 zijn er ruim 100.000 arme kinderen bijgekomen, waardoor het aantal 0-17 jarigen beneden het niet-veel-maar-toereikendcriterium in 2012 is opgelopen tot 384.000 (11,4 procent van alle kinderen). Eén op de drie armen is jonger dan 18 jaar.

GroenLinks vindt dat de 100 miljoen die voor kinderen wordt uitgetrokken erg belangrijk is. Maar de partij hamert er wel op dat de staatssecretaris hier concrete doelen aan moet stellen: wat zijn haar ambities? Armoede op jonge leeftijd kan lang doorwerken. 
Linda Voorman merkt hierover op: 'Zuur is wel dat het slechts 100 miljoen is: het kabinet trekt wel in het Herfstakkoord een half miljard uit om de hoogste inkomens te ontzien. Daarnaast nog eens 800 miljoen om het hoogste belastingtarief te verlagen. Dat zijn  maatregelen die niet uit te leggen zijn als ondertussen de armoede toeneemt'. 
De verschillen tussen arm en rijk nemen ondertussen alleen maar toe. Voortman: 'GroenLinks wil juist dat de laagste inkomens in deze crisis ontzien worden, dat mensen waar mogelijk op een sociale manier naar werk begeleid worden en dat als dat werk er niet is er een ruimhartig beleid is ten aanzien van uitkeringsgerechtigden. Het kabinet vergroot de tegenstellingen ook door de WWB verder aan te scherpen. GroenLinks verzet zich hiertegen en komt met voorstellen om dat tegen te gaan'.