Uitgelicht

Natuur en milieu

 

Hoe groen moet het zijn?
Onze gemeente Hardenberg is een groene gemeente, want zo’n 70 % van ons grondgebied ziet er groen uit: veel bossen en landbouwgronden. Waarom is het dan toch dat GroenLinks steeds weer begint over ecologische zones, bomen- of bosaanplant, kwaliteitsimpulsen groene omgeving (KGO’s), enzovoorts…..

 

Eigenlijk is het antwoord niet zo moeilijk, want het is niet voor niets dat GroenLinks hier steeds aandacht voor vraagt:

  • Door nieuwbouw wordt onze ‘groene omgeving’ behoorlijk versteend, dus er mag best wat tegenover staan;
  • Binnenkort wordt de N34 van Witte Paal tot Coevorden als 100-kilometerweg ingericht > dit gaat onder anderen betekenen dat er enige honderden bomen gekapt zullen worden; gelukkig wordt dat wel gecompenseerd, maar waar is nog niet bekend…… (kan dus ook buiten onze gemeente zijn);
  • In onze gemeente waren enkele decennia geleden nog vele zandwegen aanwezig, maar nu zijn er veel minder, oftewel ook onze grond is veel meer ‘versteend’ geraakt, oftewel geasfalteerd;
  • Ook het aantal auto’s is in de afgelopen decennia behoorlijk toegenomen en dus ook de CO-2-uitstoot > bomen zorgen voor enige CO-2-neutralisering….;
  • Enzovoorts……

Maar er is toch ook een Kotermeerstal en een Vechtpark

Dat is waar en het zijn inderdaad een soort ‘groene impulsen’, waar kan worden gewandeld, gestruind, gefietst en van bloemen en planten worden genoten. Inderdaad heeft die ‘nieuwe natuur’ ook veel functies en dan noemde ik nog niet eens de Koppeltuin die kortgeleden werd geopend. Wij zijn er vanuit GroenLinks ook erg blij mee, maar er blijven toch nog wensen:

  • GroenLinks zou graag willen dat er binnenkort eens geprobeerd wordt om (in samenwerking met bewoners en / of een school) een groene speeltuin in te richten, want het is immers goed om jong met groen om te leren gaan;
  • Enkele kleine kernen hebben al ‘een eigen kleine wandelroute’ > het zogenaamde ‘rondje’, hetgeen het wandelen in eigen omgeving stimuleert; wandelen is niet alleen populair, het is ook een rustige vorm van sportbeoefening die erg gezond is en daarom wil GroenLinks in nog meer kernen een eigen ‘rondje’;
  • De Overijsselse Vecht is een halfnatuurlijke laaglandrivier en daar hoort ook ‘slechts’ de helft van de scheepvaart thuis, oftewel kleine bootjes met weinig diepgang prima, maar geen plezierboten met een grotere diepgang dan nu is toegestaan; de Vecht is bij , Gramsbergen, Hardenberg en Mariënberg niet erg breed, omgeven door veel mooie natuur en daarom niet geschikt voor grotere boten…..