Verkeer en Vervoer

Een bereikbare gemeente

We stimuleren reizen met de fiets en het openbaar vervoer. We willen autorijden in de gemeente Hardenberg ontmoedigen.

 

Wat wil GroenLinks:

 

 • GroenLinks wil voorrang voor de fiets; bij het strooien in de winter krijgen de hoofdfietsroutes net als de buslijnen prioriteit en er worden er waar mogelijk fietsstraten gerealiseerd.

 

 • GroenLinks wil verkeersveiligheid rond scholen verbeteren; het naar school fietsen wordt veiliger in de gemeente Hardenberg.

 

 • De gemeente maakt samen met elke school een plan voor het verbeteren van de verkeersveiligheid rond de school; met verkeerstechnische maatregelen voor veilige schoolroutes en gedragsregels voor de ouders. 

 

 • Samen met scholieren gaat de gemeente bekijken welke fietsverbindingen aandacht nodig hebben.

 

 • GroenLinks wil aantrekkelijk openbaar vervoer; de gemeente voelt zich meer dan nu verantwoordelijk voor het OV in de gemeente Hardenberg en kent de mening van haar inwoners. Bij problemen dringt de gemeente aan op oplossingen. 

 

 • In samenwerking met de vervoerder wordt er een onderzoek gedaan naar de lokale behoefte aan buurtbussen. Dit gebeurt in samenspraak met de organisatie's voor Plaatselijk Belang. Ook de gemeente Ommen kan hierbij betrokken worden.

 

 • Het gebruik van deelauto's wordt gestimuleerd.

 

 • Wijkbewoners mogen beslissen om hun wijk meerdere malen per jaar autovrij te maken; voor buitenspeeldagen, buurtfeesten, rommelmarkten etc. 

 

 • GroenLinks wil het gebruk van de trein voor woon-werkverkeer stimuleren; hiervoor dienen de parkeerplaatsen bij de stations in de gemeente uitgebreid te worden.

 

 • Het gebruik van milieuvriendelijke auto's binnen de gemeentegrenzen moet gestimuleerd worden; dit kan door de (gemeentelijke) publicatie van de oplaadpunten (de daar gebruikte elektriciteit is uiteraard opgewekt met zon- en windenergie) en achtergrondinformatie. Hierbij wordt De Koppel betrokken. 

 

 • GroenLinks wil schoon vrachtvervoer en slimme bevoorrading.

 

 • De gemeente stimuleert vrachtvervoer per water en per spoor. Het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor wordt ontmoedigd. Transportbewegingen worden teruggebracht door slimme ruimtelijke ordening van ketens. Het bevorderen van korte kringloopketens staat voorop.