Openbare Orde en Veiligheid

Hardenberg is een fijne gemeente om te wonen. Met elkaar zorgen we voor de veiligheid in onze woon- en leefomgeving. Daarbij is de aandacht voor preventie (voorkomen) van criminaliteit altijd in balans met repressie (aanpakken). GroenLinks wil dus inzetten op preventie en zo nodig repressie van criminaliteit.

Wat wil GroenLinks:

De inwoners van Hardenberg moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk in hun privacy worden geschonden; dat geldt voor cameratoezicht en de inzet van drones, maar ook voor digitale toepassingen van de gemeente.

Huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen wordt aangepakt. De gemeente stimuleert hulpverleners, docenten en huisartsen om signalen te melden en betrekt het Steunpunt Huiselijk Geweld hier actief bij.

Brandpreventie kan levens redden. Het gebruik van brandmelders wordt gestimuleerd. 

Alle horecagelegenheden worden jaarlijks gecontroleerd op brandveiligheid.

De gemeente reguleert de teelt en verkoop van softdrugs.

Om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan, stelt de gemeente samen met de opvoeders een actieplan op.

De gemeente werkt aan streng toezicht op handhaving van de leeftijdsgrens op de verkoop van alcohol en andere drugs aan minderjarigen.