Hardenberg is een fijne gemeente om te wonen. Met elkaar zorgen we voor de veiligheid in onze woon- en leefomgeving. Daarbij is de aandacht voor preventie van criminaliteit en voor aanpak van criminaliteit.

 

Wat wil GroenLinks:

 

  • De inwoners van Hardenberg moeten erop kunnen vertrouwen dat zij zo min mogelijk in hun privacy worden geschonden; dat geldt voor cameratoezicht en de inzet van drones, maar ook voor digitale toepassingen van de gemeente.

 

  • Huiselijk geweld tegen vrouwen, mannen, kinderen en ouderen wordt aangepakt. De gemeente stimuleert hulpverleners, docenten en huisartsen om signalen te melden en betrekt het Steunpunt Huiselijk Geweld hier actief bij.

 

  • Brandpreventie kan levens redden. Het gebruik van brandmelders wordt gestimuleerd. 

 

  • Alle horecagelegenheden worden jaarlijks gecontroleerd op brandveiligheid.

 

  • De gemeente reguleert de teelt en verkoop van softdrugs.

 

  • Om alcoholmisbruik onder jongeren tegen te gaan, stelt de gemeente samen met de opvoeders en de jongeren een actieplan op.

 

  • De gemeente werkt aan streng toezicht op handhaving van de leeftijdsgrens op de verkoop van alcohol en andere drugs aan minderjarigen.