Kunst en cultuur helpen mensen zich creatief, kritisch en buiten de kaders te ontwikkelen. Het stimuleert de leefbaarheid. Juist in een tijd van crisis is het van belang om die creativiteit te stimuleren en alle ruimte te laten.

 

Wat wil GroenLinks:

 

  • GroenLinks is tegen bezuinigingen op cultuursubsidies en cultuureducatie.

 

  • Het lokale cultuuraanbod wordt beter op elkaar afgestemd en gepromoot zodat meer mensen ervan kunnen genieten.

 

  • Nieuwe culturele experimenten verdienen ondersteuning, bijvoorbeeld via een gemeentelijke cultuurprijs.

 

  • Scholen worden gestimuleerd om jongeren enthousiast te maken voor kunst en cultuur.

 

  • De gesubsidieerde cultuureducatie op scholen krijgt een doelstelling mee op doorverwijzingen naar vrijetijdsonderwijs en aanmeldingen bij culturele verenigingen.

 

  • Met een Stadspas kunnen mensen met een minimuminkomen met korting deelnemen aan een groot aantal culturele activiteiten.