De gemeente draagt bij aan het thuisgevoel van iedereen in Hardenberg; ongeacht afkomst, geslacht, beperking, levensovertuiging of seksuele voorkeur.

 

Wat wil GroenLinks:

 

  • Hardenberg moet een regenbooggemeente zijn en zo uitstralen dat de LHTBI+ gemeenschap er ook bij hoort.

 

  • De gemeente gaat de strijd aan tegen alle vormen van discriminatie en zoekt daarbij verbinding tussen scholen, politie en verenigingen. 

 

  • De gemeente roept elk half jaar burgers actief op om discriminatie te melden bij het antidiscriminatiebureau Artikel 1 Overijssel.

 

  • Het personeelsbestand van de gemeente dient een afspiegeling van de lokale samenleving te zijn.

 

  • Alle instellingen die subsidie van de gemeente ontvangen, gaan werk maken van diversiteit in samenstelling van medewerkers.

 

  • De gemeente treedt actief op tegen geweld dat gericht is op mensen uit de LHTBI+ gemeenschap.

 

  • Alle zorginstellingen in de gemeente moeten LHTBI+ - vriendelijk zijn; de gemeente stimuleert dat ze het keurmerk 'De Roze Loper' halen.

 

  • Minderheden die zichzelf organiseren met het oog op integratie en emancipatie worden door de gemeente ondersteund.