Dieren verdienen een goede behandeling. GroenLinks wil van Hardenberg een mens- en diervriendelijke gemeente maken!

 

Wat wil GroenLinks:

 

  • Er is aandacht voor dieren die in het wild leven; verstoringen in de leefomgeving van dieren moet adequaat voorkomen worden.

 

  • GroenLinks is terughoudend in het gebruik van dieren voor vermaak, zeker als het gaat om wilde dieren die door gevangenschap hun natuurlijk gedrag niet kunnen vertonen, bijvoorbeeld in het circus.

 

  • De gemeente stelt een eigen gedragscode om overtredingen van de verbodsregels in de Flora- en Faunawet te voorkomen; de gemeente stemt daarbij o.a. haar beheer en het aanpassen van openbaar groen af op bescherming van beschermde planten en dieren.

 

  • De gemeente stimuleert de diervriendelijke veehouderij door in haar catering uitsluitend gerechten te serveren die voldoen aan de criteria van het “Beter Leven Keurmerk”.

 

  • GroenLinks is tegen megastallen. 

 

  • De gemeente gaat de dierenambulance ondersteunen.