Dierenwelzijn

Dieren verdienen een goede behandeling. GroenLinks wil van Hardenberg een mens- en diervriendelijke gemeente maken!

Wat wil GroenLinks:

Er is aandacht voor dieren die in het wild leven; verstoringen in de leefomgeving van dieren moet adequaat voorkomen worden.

GroenLinks is terughoudend in het gebruik van dieren voor vermaak, zeker als het gaat om wilde dieren die door gevangenschap hun natuurlijk gedrag niet kunnen vertonen, bijvoorbeeld in het circus.

De gemeente stelt een eigen gedragscode op ten behoeve van voorkoming van overtredingen van de verbodsregels in de Flora- en Faunawet; de gemeente stemt daarbij o.a. haar beheer en het aanpassen van openbaar groen af op bescherming van beschermde planten en dieren.

Voor slipjacht met loslopende honden wordt geen vergunning verleend.

De gemeente stimuleert de diervriendelijke veehouderij door in haar catering uitsluitend gerechten te serveren die voldoen aan de criteria van het “Beter Leven Keurmerk”.

GroenLinks wil geen megastallen in de gemeente Hardenberg.