WERKGELEGENHEID, oftewel een “HARDENBERG WERKT IN 5 STAPPEN”-plan

GroenLinks heeft landelijk een 10-stappenplan, waarvan 5 landelijk (o.a. een 32-urige werkweek), ontwikkeld om tot meer werk te komen, waarbij het motto is Banen boven Bezuinigingen. De lokale 5 stappen hebben wij, op basis van ons verkiezingsprogramma voor Hardenberg als volgt vertaald:

* Werkplannen > investeringsplannen (samen met corporaties en ontwikkelaars) op 3 sporen, namelijk duurzame doelen via bijv. isolaties, waardoor meer bouwvakkers aan werk komen / blijven, gezinnen besparen op de energierekening en het milieu wordt verbeterd;

* Actieve Groene industriepolitiek > via bijv. een klimaatfonds en / of biobased economy in de landbouw;

* Leegstand invullen > leegstaande panden (winkels, woningen en / of kantoren) via verhuur aan zzp’ers, kunstenaars en dergelijke. Gemeente kan dit stimuleren door zelf het goede voorbeeld te geven en in overleg te gaan met andere eigenaren.

* Stimuleren van zelf energie opwekken > Hardenberg heeft de meeste zonnepanelen per 1.000 inwoners, maar er kan nog veel meer door energiecoöperaties, windmolenparken en zonneweides te stimuleren;

* Gesubsidieerde banen en / of leerplekken zijn de moeite waard > vooral als er via een contract een wat langer perspectief wordt geboden. Gemeenten kunnen daarnaast via een vouchersysteem of tijdelijke loonkostensubsidies het goedkoper maken voor werkgevers om laagopgeleide jongeren, langdurig werklozen of mensen met een beperking aan te nemen. Voorlichting, bemiddeling en sancties zijn daarbij hulpmiddelen. De gemeente Hardenberg zorgt zelf ook voor banen > bijv. in de groenvoorziening en de sociale veiligheid op straat.

RESUMEREND: In plaats van geld naar prestigeprojecten of adviseurs kan er in de huidige economische situatie beter geld naar conciërges en participatie.